ΦΑΡΜΑΚO

ΕΣΔΥ- Καρόκης: σύνδεση δαπάνης - υγειονομικής προτεραιότητας

Χρειαζόμαστε μία ολιστική και στρατηγική αντιμετώπιση για το φάρμακο και όχι μόνο τιμολογιακή και λογιστική πολιτική.

 

 

Normal 0 false false false EL X-NONE X-NONE
ΕΣΔΥ- Καρόκης: σύνδεση δαπάνης - υγειονομικής προτεραιότητας

Tον ρόλο της καινοτομίας του φαρμακευτικού προϊόντος και την εύκοληπρόσβαση των πολιτών στη θεραπεία, τόνισε ο επικεφαλής Εταιρικών Υποθέσεων της MSD κ. Αντώνης Καρόκης, στο Συνέδριο της Εθνικής ΣχολήςΔημόσιας Υγείας στην Αθήνα, μιλώντας για τη σχέση υγείας και ανάπτυξης: Καλή υγεία σημαίνει και οικονομική ανάπτυξη, ανέφερεχαρακτηριστικά.

Ο κ. Καρόκης, ισχυρίστηκε ότι το σύστημα στην Ελλάδα βασίστηκε μόνο στονέλεγχο των τιμών διοικητικά. Επίσης ότι όλη η συζήτηση περιστρέφεται καιβασίζεται στην τιμολόγηση του φαρμάκου και όχι σε μια ολιστική και στρατηγικήαντιμετώπιση.

Οι συχνές αυτές αλλαγές στηντιμολογιακή πολιτική προκαλούν μεγάλο διοικητικό βάρος στο ίδιο το δημόσιο,ακυρώνοντας στην ουσία αυτό το οποίο υποτίθεται πώς στοχεύουν να υπηρετήσουνκαι για το ίδιο το κράτος.

Σοβαρή επιβάρυνση μεδιοικητικό κόστος προκαλείται και στον κλάδο των φαρμακευτικών εταιρειών.


Χαρακτηριστικά, ανέφερε την αδιαφάνεια των κανόνων που διέπουν το σύστημα , τηνδιοικητική αμετροέπεια, την συνεχή αυθαιρεσία, την αυξανόμενη θεσμικήπολυπλοκότητα και ένα σύστημαστρεβλώσεων.

Στο εξωτερικό περιβάλλον τουσυστήματος, συνέχισε, επικρατούν αβεβαιότητα, οι αναφορές τιμών σε τρίτες χώρες, οι αποσύρσεις , οι ελλείψεις και ητιμωρία της καινοτομίας. Επίσης τόνισε το πρόβλημα της καθυστέρησης τηςπρόσβασης στα νέα φάρμακα, ενώ υπάρχει και αλληλεπίδραση τιμών.


«Δεν λύνεται το πρόβλημα με επιμέρους πολιτικές» ανέφερε ο κ. Καρόκης καιτόνισε την ανάγκη για ένα νέο πλαίσιο αρχών για σύστημα τιμολόγησης. Ένασύστημα προβλέψιμο και βιώσιμο.

Ο κ. Καρόκης περιέγραψε την πρότασή του για τονέο σύστημα τιμολόγησης χωρίς αποζημίωση.

«Εκείνο που έχει σημασία πρωτίστως,είναι τι θέλουμε και όχι πόσο κάνει» υπογράμμισε, τονίζοντας τη σχέση κόστους –οφέλους, ενώ πρέπει να συνδεθεί η δαπάνη με τις υγειονομικές προτεραιότητες.

Ο ομιλητής, κατέληξε λέγοντας ότι οι διαμορφούμενες αποσπασματικές πολιτικέςείναι αποτέλεσμα έκτακτων δημοσιονομικών καταστάσεων και το υπάρχον σύστημα δενθα μπορεί να λειτουργήσει σε περιβάλλον μακροοικονομικής σταθερότητας.


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ