ΦΑΡΜΑΚO

Ο ΕΟΦ ζητά 70 υπαλλήλους από το υπ. Υγείας

Ο ΕΟΦ ζητά 70 υπαλλήλους από το υπ. Υγείας

Πρόσκληση για μετάταξη 70 υπαλλήλων στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, απευθύνει ο Οργανισμός. Οι υπάλληλοι τους οποίους καλεί ο ΕΟΦ να μεταταχθούν, μπορούν να προέρχονται από το Υπουργείο Υγείας και εποπτευόμενους από αυτό φορείς. Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι (μόνιμοι ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου), των παραπάνω φορέων, των κλάδων – ειδικοτήτων που αναφέρονται στην ανακοίνωση, μπορούν να υποβάλουν σχετική αίτηση στην Διεύθυνση Διοικητικού του ΕΟΦ, σε διάστημα 15 ημερών, και συγκεκριμένα από την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου έως και 30 Οκτρωβρίου 2014.

Οι θέσεις των υπαλλήλων οι οποίες θα καλυφθούν με μετάταξη είναι :

ΠΕ Φαρμακοποιών (9), ΠΕ Χημικών Βιοχημικών (6), ΠΕ Χημικών Μηχανικών (2), ΠΕ Ιατρών (3), ΠΕ Κτηνιάτρων (3), ΠΕ Βιολόγων (4), ΠΕ Οικονομικού (5), ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού (6), ΠΕ Επιστήμης Υπολογιστών (3), ΠΕ Πολιτικών μηχανικών/μηχανολόγων μηχανικών (1), ΠΕ Διοικητικού (3), ΠΕ Στατιστικής (3), ΤΕ Τεχνολόγων Εργαστηρίων (3), ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού (2), ΤΕ Πληροφορικής (3), ΔΕ Διοικητικού (2), ΔΕ Χειριστών ΗΥ (2), ΔΕ Παρασκευαστών (3), ΔΕ Τεχνικών (2), ΔΕ Οδηγών (2), ΔΕ Τηλεφωνητών (1), ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού (2).

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν: Οι μόνιμοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετούν στο Υπουργείο Υγείας ή σε εποπτευόμενους από αυτό φορείς και έχουν συμπληρώσει πέντε (5) έτη από το διορισμό τους ή από προηγούμενη μετάταξη και οι οποίοι δεν έχουν οιοδήποτε κώλυμα από άλλη γενική ή ειδική διάταξη.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής στην Διεύθυνση Διοικητικού -Τμήμα Προσωπικού του ΕΟΦ, Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 284, Τ.Κ. 15562, Χολαργός Αττικής, με την ένδειξη: "Αίτηση συμμετοχής στην Ανακοίνωση - Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων".

Πατήστε εδώ για να δείτε αναλυτικά τα δικαιολογητικά

 

BEST OF NETWORK

Ρωτήστε τον γιατρό

PlusQueen