ΦΑΡΜΑΚO

Στο πλευρό των φαρμακοποιών ο ΙΣΑ για τα ΜΥΣΥΦΑ

Η απελευθέρωση της πώλησης των Μη Υποχρεωτικώς Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων (ΜΥΣΥΦΑ) εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία, προειδοποιεί ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών και καλεί την κυβέρνηση να μην υποχωρήσει στις πιέσεις των δανειστών.

Στο πλευρό των φαρμακοποιών ο ΙΣΑ για τα ΜΥΣΥΦΑ

Ο ΙΣΑ τονίζει ότι τα ΜΥΣΥΦΑ, ως φάρμακα, έχουν παρενέργειες και θα πρέπει η κατανάλωσή τους να ακολουθεί τους επιστημονικούς όρους της ορθής χορήγησής τους. Επίσης, υπενθυμίζει την πάγια θέση του, ότι κανένα φάρμακο δεν πρέπει να δίνεται χωρίς ιατρική συνταγή και σημειώνει ότι η διάθεση όλων των φαρμάκων πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από τους επιστήμονες υγείας φαρμακοποιούς στα φαρμακεία τους.

«Στη χώρα μας η λίστα αυτών των φαρμάκων είναι διευρυμένη και έχει συνταχθεί με κριτήριο την μη αποζημίωσή τους από το ασφαλιστικό ταμείο. Στα πλαίσια αυτά θα πρέπει να αλλάξει και ο όρος Μη Συνταγογραφούμενα Φάρμακα σε Μη Αποζημιούμενα Φάρμακα καθόσον όλα τα φάρμακα πρέπει να συνταγογραφούνται» προσθέτει ο ΙΣΑ.

Τέλος, καλεί την κυβέρνηση να τηρήσει τις δεσμεύσεις της και «να μην διακυβεύσει τη δημόσια υγεία».