ΦΑΡΜΑΚO

Έγκριση Nivolumab για τον καρκίνο του πνεύμονα

Έγκριση Nivolumab για τον καρκίνο του πνεύμονα

H Bristol-Myers Squibb ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το nivolumab για την αντιμετώπιση του τοπικά προχωρημένου ή μεταστατικού, πλακώδους, μη μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα (SQ NSCLC) μετά από προηγούμενη χημειοθεραπεία.

Η έγκριση αυτή σηματοδοτεί την πρώτη σημαντική θεραπευτική πρόοδο στον SQ NSCLC εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).

Το nivolumab αποτελεί επίσης τον πρώτο και μοναδικό αναστολέα του σημείου ελέγχου του ανοσοποιητικού συστήματος PD-1 που επιδεικνύει όφελος συνολικής επιβίωσης (OS) σε αντιμετωπισμένο στο παρελθόν μεταστατικό SQ NSCLC. Η έγκριση αυτή επιτρέπει την εμπορική κυκλοφορία του nivolumab και στα 28 Κράτη-Μέλη της ΕΕ.

«Με την έγκριση του nivolumab στην ΕΕ, οι ασθενείς στην Ευρώπη έχουν για πρώτη φορά, τα τελευταία τουλάχιστον δέκα χρόνια, πρόσβαση σε μία εντελώς νέα θεραπευτική μέθοδο για τον προχωρημένο, πλακώδη, μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα, η οποία έχει τη δυνατότητα να αντικαταστήσει την καθιερωμένη θεραπεία», δήλωσε ο Emmanuel Blin, Senior VP, Head of Commercialization, Policy and Operations, Bristol-Myers Squibb.

«Η Bristol-Myers Squibb έχει αφοσιωθεί στο να αλλάξει τις προσδοκίες για την επιβίωση καθώς και τον τρόπο με τον οποίο ζουν οι ασθενείς με προχωρημένους καρκίνους και έχει δεσμευτεί για συνεχή, ταχεία και με αίσθηση του επείγοντος παροχή νέων προσεγγίσεων για την επίτευξη αυτού του σκοπού».

Η έγκριση βασίζεται στα αποτελέσματα των μελετών CheckMate -017 και -063.