ΦΑΡΜΑΚO

Εν αναμονή δελτίου τιμών, για τα 149 νέα σκευάσματα

Στο υπουργείο Υγείας εστάλησαν από τον ΕΟΦ, οι τελικές τιμές των 149 νέων φαρμάκων τα οποία τιμολογήθηκαν προκειμένου να ενταχθούν στο δελτίο τιμών.

Εν αναμονή δελτίου τιμών, για τα 149 νέα σκευάσματα

Το δελτίο τιμών θα εκδοθεί μαζί με τις τιμές που θα προκύψουν από την γενική ανακοστολόγηση στο τέλος Οκτωβρίου σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες.

Μεταξύ των 149 νέων προϊόντων, τα 76 είναι νέα προϊόντα, τα 47 αφορούν νέες μορφές και περιεκτικότητες και 5 είναι ενέσιμοι οροί.

Οι τελικές τιμές των νέων σκευασμάτων, εστάλησαν την Πέμπτη στο υπουργείο Υγείας, προκειμένου να αποφασιστεί αν θα συγκληθεί συνεδρίαση της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων για να εγκριθούν οι νέες τιμές και τα φάρμακα αυτά να κυκλοφορήσουν στην ελληνική αγορά, ή θα μπουν σε αναμονή για να ισχύσουν οι τιμές τους, μετά την έκδοση ενός ενιαίου δελτίου τιμών, που θα περιλαμβάνει και την γενική ανακοστολόγηση που προέρχεται από τις μνημονιακές υποχρεώσεις της χώρας.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, το υπουργείο Υγείας θα αναμένει να ολοκληρωθεί η γενική ανακοστολόγηση πρώτα, προκειμένου να συμπεριλάβει και τα νέα σκευάσματα στο ενιαίο δελτίο τιμών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ