ΦΑΡΜΑΚO

MSD: Νέα θετική ένδειξη για συνδυασμό θεραπείας σε ασθενείς με καρδιαγγειακά νοσήματα

Νέα ένδειξη έδωσε ο ΕΜΑ για την εζετιμίμπη και τους συνδυασμούς εζετιμίμπης - σιμβαστατίνης και εζετιμίμπης – ατορβαστατίνης για τη μείωση του κινδύνου Καρδιαγγειακών Συμβαμάτων, μετά τα αποτελέσματα της μελέτης – ορόσημο IMPROVE-IT. 

MSD: Νέα θετική ένδειξη για συνδυασμό θεραπείας σε ασθενείς με καρδιαγγειακά νοσήματα

Ειδικότερα, τα επαναστατικά αποτελέσματα της μελέτης – ορόσημο IMPROVE-IT, που απέδειξε ότι η μείωση της LDL χοληστερόλης από χαμηλά σε πολύ χαμηλά επίπεδα, με τη χρήση εζετιμίμπης ως μονοθεραπεία ή και σε συνδυασμό με άλλες στατίνες, έχει ευεργετικά αποτελέσματα στη μείωση του Καρδιαγγειακού κινδύνου, ήρθε να επικυρώσει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ – European Medicines Agency).

Σύμφωνα λοιπόν με ανακοίνωση της MSD, γνωστής και ως Merck & Co., Inc., Kenilowrth, NJ, USA, στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά, ο EMA ενέκρινε νέα ένδειξη για την εζετιμίμπη – όταν συγχορηγείται με στατίνη - και τους συνδυασμούς εξετιμίμπης – σιμβαστατίνης και εζετιμίμπης – ατορβαστατίνης για τη μείωση του κινδύνου Καρδιαγγειακών συμβαμάτων σε ασθενείς με Στεφανιαία Καρδιακή Νόσο και ιστορικό Οξέος Στεφανιαίου Συνδρόμου.

«Οι νέες ενδείξεις της εζετιμίμπης καθώς και των συνδυασμών εζετιμίμπης - σιμβαστατίνης και εζετιμίμπης – ατορβαστατίνης καταδεικνύουν την αξία των συνεχιζόμενων προσπαθειών της MSD για την πρόοδο στην φροντίδα του καρδιαγγειακού συστήματος. Επειδή πολλοί ασθενείς με στεφανιαία νόσο (ΣΚΝ) συνεχίζουν να εμφανίζουν καρδιαγγειακά συμβάματα, ακόμα και όταν λαμβάνουν θεραπεία με στατίνες, εξακολουθεί να υπάρχει σημαντική ιατρική ανάγκη. Η IMPROVE-IT συνενώνει μία μακρά σειρά μελετών μεγάλης κλίμακας από την MSD σε ασθενείς με καρδιαγγειακά νοσήματα. Τα αποτελέσματα της IMPROVE-IT προσδιορίζουν τα οφέλη της εζετιμίμπης στη βελτίωση της έκβασης των καρδιαγγειακών νοσημάτων στους κατάλληλους ασθενείς», δήλωσε ο κ. Λάζαρος Πουγγίας , MD, PhD, Ιατρικός Διευθυντής MSD Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας.

Μεταξύ των ασθενών στους οποίους διενεργήθηκαν εξετάσεις αίματος για τη διάρκεια ενός έτους, τα μέσα επίπεδα LDL χοληστερόλης τα οποία επετεύχθησαν στην ομάδα που έλαβε σιμβαστατίνη ως μονοθεραπεία ήταν 69,9 mg/dl και στην ομάδα που έλαβε συνδυασμό εζετιμίμπης με σιμβαστατίνη 53,2 mg/dl.

Αυτή η διαφορά των επιπέδων χοληστερόλης κατά 16.7 mg/dl (P<0.001) σημαίνει 24% περαιτέρω ελάττωσης των επιπέδων της LDL χοληστερόλης, οφειλόμενης στην εζετιμίμπη, σε σχέση με τα επίπεδα της LDL χοληστερόλης με την σιμβαστατίνη ως μονοθεραπεία.

Στη μέση διάρκεια παρακολούθησης των 6 ετών, η IMPROVE-IT κατέδειξε μείωση του σχετικού κινδύνου κατά 6.4% στο σύνθετο πρωτεύον τελικό σημείο των μειζόνων καρδιαγγειακών συμβαμάτων. Το πρωτεύον τελικό σημείο ήταν στο 32.7% στην ομάδα που έλαβε συνδυασμό εζετιμίμπης με σιμβαστατίνη και 34.7% στην ομάδα που έλαβε σιμβαστατίνης ως μονοθεραπεία στα 7 έτη (Αναλογία Κινδύνου (Hazard Ratio) 0.936, 95% CI, 0.887-0.988; p=0.016).

Αυτά τα αποτελέσματα, σχετιζόμενα με την αποτελεσματικότητα, ακολούθησαν και συσχετίσθηκαν με μείωση της τάξεως του 13% στα μη θανατηφόρα εμφράγματα του μυοκαρδίου και 20% μείωση στα μη θανατηφόρα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια.

Διαβάστε ακόμη:

ΒΙΑΝΕΞ-MSD: Η επιτυχημένη συνεργασία 33 χρόνων συνεχίζεται

Νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα αποκλειστικά για φαρμακοποιούς από την MSD

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ