ΦΑΡΜΑΚO

Ηπατίτιδα C: Υψηλά ποσοστά ιολογικής ανταπόκρισης σε ερευνητική θεραπεία

Νέα δεδομένα από κλινικές μελέτες σε μη κιρρωτικούς ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα C κατέδειξαν υψηλά ποσοστά μακροχρόνιας ιολογικής ανταπόκρισης, 12 εβδομάδες μετά τη θεραπεία με το υπό έρευνα παν-γονοτυπικό θεραπευτικό σχήμα ABT-493 και ABT-530.

Ηπατίτιδα C: Υψηλά ποσοστά ιολογικής ανταπόκρισης σε ερευνητική θεραπεία

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα δεδομένα των μελετών SURVEYOR, που ανακοινώθηκαν στο πλαίσιο της ετήσιας συνάντησης της Αμερικανικής Ένωσης για τη Μελέτη των Νοσημάτων του Ήπατος (AASLD), μετά από 12 εβδομάδες θεραπείας, 97-100% των ασθενών με χρόνια ηπατίτιδα C γονοτύπου 1 πέτυχαν μακροχρόνια ιολογική ανταπόκριση. Αντίστοιχα, ασθενείς γονοτύπου 2 πέτυχαν μακροχρόνια ιολογική ανταπόκριση σε ποσοστό 96-100% ενώ ασθενείς με γονότυπο 3 σε ποσοστό 83-94%.

«Τα αποτελέσματα αυτά είναι ενθαρρυντικά και συμβάλλουν στην προαγωγή των επιστημονικών γνώσεων σχετικά με τη δυνατότητα ανάπτυξης παν-γονοτυπικών επιλογών για τη θεραπεία της χρόνιας ηπατίτιδας C», δήλωσε ο Fred Poordad, M.D., Αντιπρόεδρος Ακαδημαϊκών και Κλινικών Υποθέσεων του Texas Liver Institute στο San Antonio. «Τα εν λόγω δεδομένα αποτελούν ένα ακόμη σημαντικό βήμα προόδου στη συνεχή έρευνα για την αντιμετώπιση των ακάλυπτων αναγκών των ασθενών και της ιατρικής κοινότητας».

Οι SURVEYOR-I και SURVEYOR-II είναι εν εξελίξει κλινικές μελέτες φάσης 2 για την αξιολόγηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας των ABT-493 (αναστολέας της πρωτεάσης NS3/4A) και ABT-530 (αναστολέας της NS5A), με ή χωρίς ριμπαβιρίνη, για 8 έως 12 εβδομάδες. Τα δεδομένα αυτά αφορούν μη κιρρωτικούς ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα C γονότυπου 1, 2 και 3, ενώ σε μελλοντικά επιστημονικά συνέδρια θα παρουσιαστούν στοιχεία για πρόσθετους πληθυσμούς ασθενών (γονότυποι 4-6).

Διαβάστε ακόμη:

Ηπατίτιδα: Στην τελική ευθεία το Εθνικό Σχέδιο Δράσης - Η Ελλάδα θα διαπραγματευτεί την τιμή στις θεραπείες