ΦΑΡΜΑΚO

Στο ΣτΕ οι φαρμακοποιοί για το ιδιοκτησιακό, με σκληροπυρηνικό σκεπτικό κατά των ιδιωτών

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσφεύγει πλέον ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής, ζητώντας να ακυρωθούν οι αποφάσεις των συναρμόδιων υπουργών, με τις οποίες μπορούν να ανοίγουν εφεξής φαρμακεία, ιδιώτες πολίτες κράτους μέλους της ΕΕ.

Στο ΣτΕ οι φαρμακοποιοί για το ιδιοκτησιακό, με σκληροπυρηνικό σκεπτικό κατά των ιδιωτών

Το σκεπτικό του ΦΣΑ ειδικότερα, προς το ΣτΕ, είναι να κλείσει ο δρόμος για την δραστηριοποίηση επιχειρηματιών και φαρμακευτικών εταιρειών στα φαρμακεία και να ακυρωθούν ως αντισυνταγματικές και παράνομες οι αποφάσεις των υπουργών Οικονομικών και Υγείας με τις οποίες απελευθερώνεται το επάγγελμα του φαρμακοποιού και μπορούν να ανοίγουν πλέον φαρμακεία ιδιώτες πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (μη φαρμακοποιοί).

Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής τονίζει με έμφαση, ότι οι επίμαχες υπουργικές αποφάσεις δημιουργούν δύο ταχυτήτων επιχειρηματίες φαρμακείων, «δίνοντας έτσι στους ιδιώτες την ευχέρεια να αποκτήσουν δεσπόζουσα θέση έναντι των επιστημόνων φαρμακοποιών στην ανάπτυξη της οικείας αγοράς με πολύ απλά τεχνάσματα».

Να θυμίσουμε, σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο, ότι άδεια ίδρυσης φαρμακείου χορηγείται, μεταξύ των άλλων, σε φαρμακοποιούς και φυσικά πρόσωπα πολίτες (ιδιώτες) κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα φαρμακεία των ιδιωτών μη φαρμακοποιών θα λειτουργούν με τη μορφή εταιρείας (ΕΠΕ) και θα υπάρχει υποχρεωτικά συνέταιρος (μέτοχος) φαρμακοποιός με μερίδιο μετοχικού κεφαλαίου 20%.

Αντίθετα, δεν μπορούν να δοθούν άδειες ίδρυσης και λειτουργίας φαρμακείων σε νομικά πρόσωπα, εκτός από συνεταιρισμούς φαρμακοποιών μελών της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος και έπειτα από αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΣΦΕ.

3f23930a1f740521bc113d2c5ff4cb1f L

Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής υποστηρίζει ακόμη, ότι για τον καθορισμό των προϋποθέσεων χορήγησης αδειών φαρμακείων απαιτείται σύμφωνα με τις επιταγές του άρθρου 43 του Συντάγματος, η έκδοση Προεδρικού Διατάγματος και όχι η έκδοση υπουργικής απόφασης όπως έγινε στην προκειμένη περίπτωση.

Ακόμη, υπογραμμίζει ότι παραβιάζεται η συνταγματική αρχή της ισότητας (άρθρο 4 Συντάγματος) ως προς το σκέλος εκείνο που καθορίζει τα κριτήρια της σειράς προτίμησης μεταξύ φαρμακοποιών που διεκδικούν μια προκηρυχθείσα άδεια ίδρυσης φαρμακείου βάσει πληθυσμιακών κριτηρίων. Και αυτό γιατί απαιτούνται διαφορετικά άνισα κριτήρια χορήγησης άδειας φαρμακείου μεταξύ φαρμακοποιού και ιδιώτη μη φαρμακοποιού.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να εισάγεται διακριτική μεταχείριση σε «βάρος των φαρμακοποιών έναντι των ιδιωτών και τίθενται αδικαιολόγητοι περιορισμοί στην πρόσβαση στο επάγγελμα».

Σε άλλο σημείο της προσφυγής των φαρμακοποιών σημειώνεται ότι με τις επίμαχες υπουργικές αποφάσεις τίθενται οι ιδιώτες σε απολύτως πλεονεκτική θέση, «μειώνοντας αισθητά την ανταγωνιστική ικανότητα των επιστημόνων φαρμακοποιών, ενώ νοθεύουν τον ελεύθερο ανταγωνισμό και επηρεάζουν σημαντικά τις συναλλαγές στην εσωτερική αγορά, δημιουργώντας συνθήκες ολιγοπωλίου κατατείνουσες στη βαθμιαία αποβολή των ίδιων των νέων επιστημόνων από τη φυσική αγορά στην οποία κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων δραστηριοποιούνται και οι οποίοι σπούδασαν με την προσδοκία της επαγγελματικής τους αποκατάστασης».

Διαβάστε ακόμη:

Και η Φαρμακευτική Εταιρεία Ελλάδος ενθαρρύνει τα μέλη της να καταθέσουν αιτήσεις ακύρωσης κατά της ΚΥΑ για το ιδιοκτησιακό

Τέλος οι διημερεύσεις των φαρμακείων από τον Μάιο - Ελεύθερο και διευρυμένο ωράριο διαλύουν τις εφημερίες

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ