ΦΑΡΜΑΚO

Αυτές είναι οι προτάσεις της ΠΕΦ για την τιμολόγηση φαρμάκων

Η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ) αναφορικά με το ζήτημα της τιμολόγησης των φαρμάκων σημειώνει: Οι προτάσεις μας έχουν κατατεθεί προς όλους τους φορείς πολλές φορές. 

Αυτές είναι οι προτάσεις της ΠΕΦ για την τιμολόγηση φαρμάκων

«Το τελευταίο μάλιστα διάστημα με συνεχείς επικοινωνίες στους αρμόδιους φορείς έχουμε προτείνει σχετικά με την τιμολόγηση, τα off-patent και γενόσημα να έχουν την ίδια τιμολογιακή αντιμετώπιση – όχι δηλαδή το σύστημα του μέσου όρου των τριών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο δεν ισχύει πουθενά και είναι στρεβλό.

Εάν ο ΣΦΕΕ συμφωνεί να μην διαλυθούν οι τιμές στα παλιά φάρμακα (off-patent και γενόσημα) τότε οι απόψεις μας ταυτίζονται.

Επίσης, η ΠΕΦ προτείνει:

- Να υπάρχει κόφτης για όλα τα φάρμακα στη λιανική τιμή των 12 ευρώ,
- Ίδια ετήσια μείωση για τα off-patent και γενόσημα η οποία να είναι το πολύ, τρεις φορές μεγαλύτερη από την ετήσια ποσοστιαία μείωση των on patent.
- Παράλληλα, να υπάρξει σύστημα για αύξηση χρήσης παλαιών φαρμάκων και γενοσήμων και, τέλος, έλεγχος φαρμάκων υψηλού κόστους».

Διαβάστε ακόμη:

Με ρυθμούς χελώνας η ΠΕΦ, ενώ η απόφαση για την τιμολόγηση «κλείνει»