ΦΑΡΜΑΚO

Νέο δελτίο τιμών με μειώσεις σε όλα τα φάρμακα από 3 % - 16% - Οι τιμές θα ισχύσουν από 21 Ιουλίου

Σήμερα Παρασκευή, αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας το δελτίο τιμών φαρμάκων, καθώς ο ΕΟΦ και η Επιτροπή Τιμών του Υπουργείου Υγείας ολοκλήρωσαν τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Η μεσοσταθμική μείωση σε όλα τα φαρμακευτικά σκευάσματα, κυμαίνεται περίπου στο 3%, ενώ υπήρξαν μειώσεις από 14% έως και 16% για 2.262 κωδικούς.

Νέο δελτίο τιμών με μειώσεις σε όλα τα φάρμακα από 3 % - 16% - Οι τιμές θα ισχύσουν από 21 Ιουλίου

Ειδικότρα, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, στην ανατιμολόγηση του Μαΐου συμπεριλήφθηκαν 9.522 κωδικοί προς ανατιμολόγηση. Από αυτά:

- 3116 κωδικοί αφορούσαν σε προϊόντα πλήρους αίτησης [άρθρου (8.3)],
- 271 καλώς καθιερωμένης χρήσης [άρθρου 10(a)],
- 57 σταθερού συνδυασμού [άρθρου 10(b)],
- 19 αίτησης συγκατάθεσης [άρθρου 10(c)],
- 5822 ήταν γενόσημα [άρθρου 10(1)],
- 159 υβριδικής αίτησης [άρθρου 10(3)],
- 52 κωδικοί βιο-ομοειδών [άρθρου 10(4)], και
- πραγματοποιήθηκε εισαγωγή 26 κωδικών για λόγους δημόσιας υγείας.

Συνολικά ανατιμολόγηθηκαν 6231 κωδικοί. Υπολογίζεται ότι η μεσοσταθμική μείωση είναι περίπου 3%. Μειώσεις από 14% έως και 16% υπήρξαν για 2262 κωδικούς. Μειώσεις μεγαλύτερες από 15% υπήρξαν σε 161 κωδικούς και αφορούσαν κυρίως σε προϊόντα πλήρους αίτησης και σε προϊόντα καλώς καθιερωμένης χρήσης.

Για τα γενόσημα προϊόντα υπήρξαν μειώσεις που έφταναν μέχρι και 15%, όπως είχε οριστεί στην Υ.Α. Αρ. Γ5/οικ. 28408 «Διατάξεις τιμολόγησης φαρμάκων» (ΦΕΚ 1102/Β/19.04.2016), προκειμένου να προστατευτεί η κυκλοφορία φθηνών και αξιόπιστων φαρμάκων, να στηριχθεί η εγχώρια παραγωγή και οι θέσεις εργασίας, να διευκολυνθεί η διείσδυση των γενοσήμων στην αγορά και να αποτραπεί το φαινόμενο της υποκατάστασης με νεότερα και ακριβότερα φάρμακα χωρίς ουσιαστικό θεραπευτικό αποτέλεσμα. Παράλληλα, αποφεύχθηκαν οι πιθανές στρεβλώσεις στην αγορά του φαρμάκου με την πρόβλεψη ότι η τιμή των εκτός πατέντας φαρμάκων δεν μπορεί να πέσει κάτω από την τιμή του αντίστοιχου γενοσήμου.

Όπως είναι γνωστό, οι τιμές πώλησης των φαρμακευτικών προϊόντων που ισχύουν πριν την ανωτέρω ανατιμολόγηση εξακολουθούν να ισχύουν για χρονικό διάστημα τριών (3) ημερών για τους ΚΑΚ και τα νοσοκομεία, είκοσι (20) ημερών για τις φαρμακαποθήκες και συνεταιρισμούς και σαράντα πέντε (45) ημερών για τα φαρμακεία.

Δεδομένου ότι το παρόν δελτίο τιμών δημοσιεύεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας, γεγονός που δυσχεραίνει την προσαρμογή των ΚΑΚ, και για λόγους ισότητας όλων των εμπλεκόμενων στην αλυσίδα του φαρμάκου, το νέο δελτίο τιμών θα ισχύσει για τους ΚΑΚ και τα νοσοκομεία από 9 Ιουνίου, για τις φαρμακαποθήκες και τους συνεταιρισμούς από 26 Ιουνίου και για τα φαρμακεία από 21 Ιουλίου.

Διαβάστε ακόμη:

Στο τέλος Ιουλίου το δελτίο τιμών για τα καινούρια φάρμακα