ΦΑΡΜΑΚO

Προχωρημένο Μελάνωμα: Συνδυαστική θεραπεία της Novartis, παρουσιάζει όφελος επιβίωσης έναντι μονοθεραπείας

Μία συνδυαστική θεραπεία (των σκευασμάτων Dabrafenib + Trametinib) έναντι της μονοθεραπείας, παρουσιάζει όφελος ολικής επιβίωσης στο τρίτο έτος παρακολούθησης ασθενών με προχωρημένο μελάνωμα.

Προχωρημένο Μελάνωμα: Συνδυαστική θεραπεία της Novartis, παρουσιάζει όφελος επιβίωσης έναντι μονοθεραπείας

Πρόκειται για τη μεγαλύτερης διάρκειας παρακολούθηση επιβίωσης στα πλαίσια μελέτης φάσης ΙΙΙ μέχρι σήμερα, ασθενών οι οποίοι είχαν μελάνωμα θετικό στη μετάλλαξη BRAF V600E/K και έλαβαν στοχευμένη συνδυαστική θεραπεία.

Ειδικότερα, η Novartis ανακοίνωσε δεδομένα από κλινική μελέτη Φάσεως ΙΙΙ τα οποία επιδεικνύουν σημαντικό όφελος επιβίωσης σε ασθενείς με προχωρημένο μελάνωμα θετικό στη μετάλλαξη BRAF V600E/K, όταν λαμβάνουν ως αγωγή πρώτης γραμμής το συνδυασμό dabrafenib και trametinib, εν συγκρίσει με αυτούς που λαμβάνουν μονοθεραπεία με dabrafenib. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης μετά από τριετία παρακολούθησης της COMBI-d, αντιπροσωπεύουν μία από τις μελέτες με τις μεγαλύτερες περιόδους παρακολούθησης της επιβίωσης έως σήμερα, σε ασθενείς με μελάνωμα θετικό στη μετάλλαξη BRAF V600E/K. Τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν στο 52ο Ετήσιο Συνέδριο της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας (ASCO).

«Η μετάλλαξη BRAF V600E/K παραμένει το κρίσιμο γενετικό χαρακτηριστικό του προχωρημένου μελανώματος που καθοδηγεί τις θεραπευτικές επιλογές των ασθενών», σύμφωνα με τον Keith T. Flaherty, MD, Director of the Henri and Belinda Termeer Center for Targeted Therapies, Massachusetts General Hospital Cancer Center and Professor of Medicine, Harvard Medical School. «Αυτά τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν ότι είναι δυνατόν να επιτευχθεί μακροχρόνια επιβίωση με τον εν λόγω συνδυασμό ο οποίος και θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπ’ όψιν για ασθενείς με προχωρημένο μελάνωμα θετικό στη μετάλλαξη BRAF. Αξιοσημείωτο είναι το εξαιρετικό αποτέλεσμα που επέτυχαν όσοι ξεκίνησαν με μικρότερο φορτίο νόσου κατά την ένταξή τους στη μελέτη».

bb0da9fdc24f954cd1d9a713bb5a6fcd L

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης COMBI-d επί 423 ασθενών, το κατ’ εκτίμηση ποσοστό επιβίωσης στα τρία χρόνια ήταν 44% για τους ασθενείς που λάμβαναν συνδυασμό Dabrafenib + Trametinib (95% CI, 36.4%-50.5%) σε σύγκριση με 32% εκείνων που λάμβαναν μόνον Dabrafenib (95% CI, 25.4%-38.3%).

Υπήρξαν 26 ασθενείς οι οποίοι μεταπήδησαν από τη μονοθεραπεία στο σκέλος συνδυαστικής θεραπείας όταν ο συνδυασμός έδειξε σημαντικό όφελος ολικής επιβίωσης (ΣΕ) σε προηγούμενη ανάλυση. Εκτός αυτού, το κατ’ εκτίμηση ποσοστό τριετούς επιβίωσης χωρίς εξέλιξη της νόσου ήταν 22% (95%CI, 16.2%-28.0%) για το σκέλος της συνδυαστικής αγωγής και 12% (95%CI, 7.1%-18.0%) για το σκέλος της μονοθεραπείας. Στην ανάλυση ασθενών με φυσιολογικά επίπεδα γαλακτικής αφυδρογονάσης (LDH) και λιγότερες από τρεις εστίες της νόσου, το ποσοστό τριετούς επιβίωσης για το σκέλος συνδυαστικής αγωγής ήταν 62% (95%CI, 49.3%-72.0%) σε σύγκριση με 45% όσων λάμβαναν μόνο Dabrafenib (95%CI, 34.9%-55.1%). Στο προχωρημένο μελάνωμα, το επίπεδο LDH του ασθενούς έχει συχνά προγνωστική σημασία και μπορεί να αποτελέσει προβλεπτικό παράγοντα στην ανταπόκριση στη θεραπεία .

Τα αποτελέσματα ασφαλείας παρουσίασαν συνέπεια με το προφίλ που έχει παρατηρηθεί μέχρι σήμερα για τη συνδυαστική αγωγή και με το προφίλ που έχει παρατηρηθεί στη μονοθεραπεία με Dabrafenib. Δεν παρατηρήθηκαν νέα, ανησυχητικά σημεία. Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (≥20%) στο σκέλος της μελέτης με τον συνδυασμό των σκευασμάτων ήταν πυρεξία, κόπωση, ναυτία, πονοκέφαλος, ρίγη, διάρροια, εξάνθημα, πόνοι στις αρθρώσεις (αρθραλγία), υπέρταση, έμετος, βήχας και περιφερικό οίδημα.

«Η Novartis έχει δεσμευθεί στη βελτίωση των αποτελεσμάτων για ασθενείς με προχωρημένο μελάνωμα και είμαστε ικανοποιημένοι που βλέπουμε ότι τα δεδομένα δείχνουν πως παρατείνουμε τη ζωή πολλών ασθενών στους οποίους χορηγούνται Dabrafenib + Trametinib », δήλωσε ο Alessandro Riva, MD, επικεφαλής Ανάπτυξης Ογκολογίας & Ιατρικών Υποθέσεων της Novartis για όλο τον κόσμο. «Τα δεδομένα αυτά αποτελούν, εξάλλου, ισχυρό παράδειγμα της σημασίας που έχουν οι ορθολογικά στοχευμένες θεραπείες και η αναγνώριση των ασθενών με μεγαλύτερες πιθανότητες να ωφεληθούν από τα φάρμακά μας για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο της τριετίας. Αυτή η θεραπευτική προσέγγιση δεν βοηθά μόνο να εξελιχθεί η άσκηση της ογκολογίας ακριβείας, αλλά είναι δυνατόν να αλλάξει εντελώς τη θεραπευτική αντιμετώπιση του καρκίνου».

Σχετικά με το μελάνωμα

Το μεταστατικό μελάνωμα αποτελεί τον σοβαρότερο και πιο απειλητικό για τη ζωή τύπο καρκίνου του δέρματος και συσχετίζεται με χαμηλά ποσοστά επιβίωσης. Μόνον περίπου 20% των ατόμων επιβιώνουν για διάστημα πέντε τουλάχιστον χρόνων, αν διαγνωστούν στα όψιμα στάδια της νόσου. Κάθε χρόνο διαγιγνώσκονται περίπου 200.000 νέα περιστατικά μελανώματος σε όλο τον κόσμο, εκ των οποίων τα μισά περίπου παρουσιάζουν μεταλλάξεις BRAF. Η εν λόγω μετάλλαξη αποτελεί στόχο-κλειδί στη θεραπευτική αντιμετώπιση του μεταστατικού μελανώματος. Οι γονιδιακοί έλεγχοι είναι σε θέση να καθορίσουν αν ο όγκος παρουσιάζει μετάλλαξη BRAF.

Το προφίλ ασφαλείας και αποτελεσματικότητας του συνδυασμού Dabrafenib + Trametinib δεν έχει καθιερωθεί ακόμη παρά μόνο για την εγκεκριμένη ένδειξη.

Εκτός αυτού, τα σκευάσματα Dabrafenib + Trametinib έχουν ένδειξη σε περισσότερες από 35 χώρες στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και της ΕΕ, ως μεμονωμένες δραστικές ουσίες για την αντιμετώπιση ασθενών με μη εγχειρήσιμο ή μεταστατικό καρκίνο και μετάλλαξη BRAF V600E/K.

Διαβάστε ακόμη:

Ηλιακό έγκαυμα: Σε ποιο σημείο του σώματος είναι πιθανότερο να εξελιχθεί σε μελάνωμα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ