ΦΑΡΜΑΚO

ΕΦΕΧ: Η απελευθέρωση ΜΗΣΥΦΑ εργαλείο αυτοθεραπείας για τον ασθενή & τα συστήματα υγείας

Σε μία χρονική στιγμή που ο φαρμακευτικός κόσμος επιχειρεί να δεχθεί την μερική απελευθέρωση μιας σειράς σκευασμάτων όπως τα ΓΕΔΙΦΑ και η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας διαβεβαιώνει ότι δεν πρόκειται να υπάρξει άλλη απελευθέρωση στο κομμάτι του φαρμάκου, οι εκπρόσωποι του ΕΦΕΧ (Σύνδεσμος Εταιρειών Φαρμάκων Ευρείας Χρήσης) δίνουν το δικό τους στίγμα αναφορικά με την αναγκαιότητα της αυτοθεραπείας και αυτοφροντίδας τόσο για τον ασθενή, όσο και για τα συστήματα υγείας.

ΕΦΕΧ: Η απελευθέρωση ΜΗΣΥΦΑ εργαλείο αυτοθεραπείας για τον ασθενή & τα συστήματα υγείας

Της Νατάσσας Ν. Σπαγαδώρου

Την ώρα που οι φαρμακοποιοί στηλιτεύουν το εγχείρημα της κυβέρνησης - τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα απολύτως αποτυχημένο εγχείρημα (έστω και αυτή η μικρή απελευθέρωση των 216 σκευασμάτων της κατηγορίας ΓΕΔΙΦΑ) και ο ΠΦΣ υπογραμμίζει ότι αναπάντητα παραμένουν τα ερωτήματα της πρωτοβουλίας της κυβέρνησης για την απελευθέρωση της διάθεσης στην αγορά, οι επικεφαλής της ΕΦΕΧ, καταθέτουν αδιάσειστα επιχειρήματα, γύρω από την ανάγκη να μάθουμε και να εντάξουμε στην καθημερινή μας ζωή, το ζήτημα της αυτθεραπείας.

Πριν από ένα μήνα περίπου, ο ΕΦΕΧ παρουσίασε το «Μανιφέστο για την αυτοφροντίδα» - που ουσιαστικά πρόκειται για μία συνμφωνία μεταξύ φαρμακοβιομηχανίας, φαρμακοποιών και κυβέρνησης- ενώ δεν είναι λίγες οι φορές, που ο πρόεδρος του ΕΦΕΧ κ. Βασίλειος Σερέτης, έχει τονίσει ότι από την διεύρυνση κατά 5% της λίστας ΜΗΣΥΦΑ, η φαρμακευτική δαπάνη, θα τονωθεί με 160 εκατ. ευρώ.

Ας δούμε παρακάτω, τι αναφέρει στο onMed, γύρω από την ανάγκη για αυτοθεραπεία και αυτοφροντίδα, ο Γενικός Διευθυντής του ΕΦΕΧ κ. Γεώργιος Δόκιος:

«Οι δρομολογημένες από τη Πολιτεία εξελίξεις στο χώρο των ΜΗΣΥΦΑ προκαλούν τελευταία δηλώσεις και τοποθετήσεις αρμόδιων φορέων που σε κάποιο βαθμό δημιουργούν σύγχυση με αποτέλεσμα να έχουν πιθανόν παραπλανητική επίπτωση στις εντυπώσεις του Κοινού.

Τα ΜΗΣΥΦΑ είναι εργαλείο της αυτό-θεραπείας, είναι δηλ. το μέσο για ν’ αντιμετωπίσουν οι πολίτες ήπια και εύκολα αναγνωρίσιμα προβλήματα υγείας με τη καθοδήγηση του φαρμακοποιού χωρίς να καταφύγουν απαραίτητα στο σύστημα υγείας. Η αυτό-θεραπεία είναι υποκατηγορία της αυτό-φροντίδας η οποία εκφράζει το σύνολο των δραστηριοτήτων που αναλαμβάνουν οι πολίτες για να βελτιώσουν την υγεία τους και γενικότερα τη καλή ζωή τους, να προλάβουν ή και να μειώσουν τη πιθανότητα κάποιου προβλήματος υγείας και να βοηθήσουν την ανάρρωσή τους μετά από κάποια ασθένεια ή χειρουργική επέμβαση. Η αυτό-φροντίδα είναι το πρώτο βήμα και η πρώτη επιλογή στη φροντίδα υγείας.

48b076d4809ea723132ca90285649230 XL

Οι όροι αυτό-φροντίδα και αυτό-θεραπεία είναι κοινωνικοθεραπευτικά σχήματα που έχουν προταθεί, καθιερωθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και αναπτύσσονται στην Ευρώπη, στις Η.Π.Α. και σε όλα τα προηγμένα κράτη. Η αξία της αυτό-θεραπείας υπογραμμίζεται και συνιστάται διαχρονικά από τα υπεύθυνα όργανα της ΕΕ. Ενδεικτικά μπορούν να αναφερθούν ορισμένες από πολλές αποφάσεις και κατευθύνσεις διαφόρων επιτροπών της Κομισιόν που πιστοποιούν τη πανευρωπαϊκή/παγκόσμια αναγνώριση των σχημάτων αυτό-φροντίδας / αυτό-θεραπείας.

1) « Η αυτό-θεραπεία ενισχύει τους ασθενείς στην αντιμετώπιση ή πρόληψη ήπιων και χρόνιων ασθενειών για τις οποίες κρίνουν ότι δεν χρειάζεται η παρέμβαση ιατρού ή μπορούν να αντιμετωπισθούν από τους ιδίους μετά από μία αρχική ιατρική διάγνωση». European Commission, Communication on “Safe, innovative and accessible medicines”,2008.

2) Σε πρωτοβουλία που ανέλαβε η Ευρωπαϊκή Ένωση, συνεργαζόμενη και υποστηριζόμενη από τη Standing Committee of European Doctors (CPME), European Union of Medical Specialists (UEMS),European Union of General Practitioners (UEMO) και την AESGP περιέγραψαν τις αρχές για την εφαρμογή της αυτό-θεραπείας μερικές από τις οποίες είναι οι εξής :
« Αυτό-θεραπεία είναι η χρήση των ΜΗΣΥΦΑ από τους ασθενείς για ην αντιμετώπιση συμπτωμάτων και ήπιων προβλημάτων»« Ιατροί και φαρμακοποιοί παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στο να βοηθούν, συμβουλεύουν και πληροφορούν τους ασθενείς για την αυτό-θεραπεία και τη λογική χρήση των φαρμάκων. Οι φαρμακευτικές εταιρείες είναι η βασική πηγή πληροφόρησης για τα φάρμακα». AESGP, CPME, UEMO, UEMS. Information brochure on self-medication,1997.

3) Η Πανευρωπαϊκή Οργάνωση Φαρμακοποιών (PGEU) σε αρραγή συνεργασία με την Πανευρωπαϊκή Οργάνωση Αυτό-θεραπείας (AESGP) υπέγραψε Σύμφωνο Συνεργασίας με αντικείμενο:
« Την αύξηση των δυνατοτήτων των πολιτών στην αυτό-θεραπεία ενισχύοντας το ρόλο του φαρμακοποιού και αναπτύσσοντας τα φαρμακεία της Κοινότητας σε Κέντρα Υγείας, τη διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ φαρμακοποιών και πολιτών για τη βελτίωση των γνώσεων τους σε προϊόντα αυτό-φροντίδας και στη υποστήριξη δραστηριοτήτων και προώθησης πολιτικών υγείας που οδηγούν στην ανάπτυξη της αυτό-φροντίδας». PGEU GPUE/ AESGP Charter of Collaboration, 2012.

4) Η Ευρωπαϊκή Ένωση δημοσιοποίησε το Μάιο του 2012 τα αποτελέσματα Ποσοτικής έρευνας του Ευρωβαρομέτρου «Συμμετοχή/Συμβολή ή του ασθενούς». Μεταξύ άλλων έχουν ενδιαφέρον τα εξής ευρήματα:
Όλοι οι συμμετέχοντες στη μελέτη ασθενείς « θεώρησαν φυσικό ν’ αναλάβουν πρωτοβουλία για την αυτό-φροντίδα τους».

Ιατροί σε μερικές χώρες, ιδιαίτερα από τις πρώην Ανατολικές της Ευρώπης ανέφεραν ότι «θα ήθελαν να δουν μεγαλύτερη συμμετοχή των ασθενών στην αυτό-φροντίδα ... καθόσον αυτό θα βελτιώσει τη γενική κατάσταση υγείας, θα βοηθήσει την ανάρρωση και θα βελτιώσει τα θεραπευτικά αποτελέσματα». EU/TNS Qual+, Eurobarometer-Qualitative study on “Patient Involvement”, 2012.

Στη Γαλλία μόλις ολοκληρώθηκε μία ευρεία μελέτη σε μεγάλο αριθμό πολιτών αλλά και ιατρών στην οποία διαφαίνεται σε σημαντικό ποσοστό η επιθυμία των Γάλλων για την ανάπτυξη της αυτό-θεραπείας και η αποδοχή εκ μέρους των ερωτηθέντων ιατρών σε ποσοστό 16% της αξίας της αυτό-θεραπείας.

Σ’ αυτό το πλαίσιο της ευρείας αναγνώρισης και ανάπτυξης της αυτό-φροντίδας/ αυτό-θεραπείας, ο Σύνδεσμος ΕΦΕΧ παρουσίασε πρόσφατα το «Μανιφέστο της Αυτό-φροντίδας» με σκοπό την εμπέδωση και ανάπτυξή της στη χώρα μας για το καλό του Έλληνα πολίτη.

Διαβάστε ακόμη:

«Τονωτική ένεση» 160 εκατ. ευρώ στην φαρμακευτική δαπάνη, από την διεύρυνση κατά 5% της λίστας ΜΗΣΥΦΑ

ΠΦΣ: Πολλά αναπάντητα ερωτήματα για την απελευθέρωση των ΓΕΔΙΦΑ

Οι φαρμακοποιοί στηλιτεύουν την απελευθέρωση των ΓΕΔΙΦΑ: Απολύτως αποτυχημένο πείραμα