ΦΑΡΜΑΚO

Ελληνική Εταιρεία Κεφαλαλγίας: Η ιβουπροφαίνη θεραπεία πρώτης επιλογής για την κεφαλαλγία τάσης

Ελληνική Εταιρεία Κεφαλαλγίας: Η ιβουπροφαίνη θεραπεία πρώτης επιλογής για την κεφαλαλγία τάσης

Η ιβουπροφαίνη (400mg), με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ελληνικής Εταιρείας Κεφαλαλγίας, προτείνεται ως φάρμακο πρώτης επιλογής μεταξύ των ΜΣΑΦ για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της κεφαλαλγίας τύπου τάσης (απλή κεφαλαλγία ή πονοκέφαλος), λόγω της αποτελεσματικότητάς της σε σύγκριση με τα αναλγητικά και άλλα ΜΣΑΦ1. Η οδηγία είναι σύμφωνη με την αυτήν των κατευθυντήριων οδηγιών της Διεθνούς Εταιρείας Κεφαλαλγίας και άλλων διεθνών εταιρειών.

H κεφαλαλγία τύπου τάσης είναι ο συχνότερος τύπος πρωτοπαθούς κεφαλαλγίας. Παρότι η ένταση των κρίσεων συνήθως δεν είναι πολύ μεγάλη, μπορεί να προκαλέσει σημαντική διαταραχή λειτουργικότητας σε ατομικό επίπεδο, ενώ λόγω του μεγάλου επιπολασμού της, η συνολική επιβάρυνση σε επίπεδο κοινωνίας είναι σημαντική. Οι θεραπευτικές επιλογές για την κεφαλαλγία τάσης είναι λιγότερες απ’ ό,τι για άλλου τύπου κεφαλαλγίες.

Ως εκ τούτου, μια ακριβής διάγνωση είναι επιτακτική και πρέπει απαραιτήτως να καθορίζεται με τη βοήθεια ενός ημερολογίου κεφαλαλγίας3, το οποίο θα συμπληρώνεται για τουλάχιστον 4 εβδομάδες.

Η ιβουπροφαίνη των 400mg σε μορφή άλατος και οι μαλακές κάψουλες ανακουφίζουν την κοινή κεφαλαλγία (πονοκέφαλος) στοχεύοντας τις προσταγλανδίνες και οδηγώντας σε ανακούφιση από τα πρώτα 15 λεπτά. Μελέτες έχουν δείξει ότι είναι πιο αποτελεσματική από την παρακεταμόλη και παρέχει ολοκληρωμένη ανακούφιση σε περισσότερους ανθρώπους4.

Οι οδηγίες τόσο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Κεφαλαλγίας όσο και της Ελληνικής Εταιρείας Κεφαλαλγίας συνιστούν την ιβουπροφαίνη 400mg ως φάρμακο πρώτης επιλογής. Αντίθετα, οι συνδυασμοί απλών αναλγητικών (παρακεταμόλη και ασπιρίνη) με καφεΐνη είναι φάρμακα δεύτερης επιλογής , αφού εκτιμάται ότι η καφεΐνη που περιέχουν συνεισφέρουν στην κεφαλαλγία.

Με βάση τα παραπάνω, οι κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Κεφαλαλγίας, της Ελληνικής Εταιρείας Κεφαλαλγίας αλλά και πολλών άλλων εταιρειών συνιστούν την ιβουπροφαίνη ως θεραπεία πρώτης επιλογής9-12.

Το ιατρικό προσωπικό θα πρέπει να έχει επίγνωση του κινδύνου ανάπτυξης κεφαλαλγίας από κατάχρηση φαρμάκων, ως αποτέλεσμα της συχνής και υπερβολικής χρήσης όλων των τύπων των αναλγητικών στην θεραπεία της οξείας φάσης.

Οι κατευθυντήριες οδηγίες αποσκοπούν στο να δώσουν τεκμηριωμένες προτάσεις για την θεραπεία της οξείας φάσης της κεφαλαλγίας τύπου τάσης και τη προφυλακτική φαρμακευτική αγωγή της κεφαλαλγίας τύπου τάσης.

Τις κατευθυντήριες οδηγίες μπορείτε να βρείτε εδώ 

Βιβλιογραφία

1. Langman MJ, Weil J, Wainwright P, et al. Risks of bleeding peptic ulcer associated with individual non-steroidal anti-inflammatory drugs. Lancet 1994; 343: 1075–1078.

2. Bendtsen L, Bigal ME, Cerbo R, et al. Guidelines for controlled trials of drugs in tension-type headache: second edition. Cephalalgia 2009; July 13. [Epub ahead of print]

3. Russell MB, Rasmussen BK, Brennum J, Iversen HK, Jensen R, Olesen J. Presentation of a new instrument: the diagnostic headache diary. Cephalalgia 1992; 12: 369– 374.

4. Schachtel B, et al. J Clin Pharmacol. 1996;36:1120–5.

5. Packman B, et al. J Headache. 2000;40:561–7.

6. Diamond S, et al. Headache. 1983;23:206–10.

7. Steiner T, et al. J Headache Pain. 2007;8:S1–47.

8. Bendtsen L, et al. Eur J Neurol. 2010;17:1318–25.

9. Haag G, et al. J Headache Pain. 2011;12:201–17.

10. British Association for the Study of Headache (BASH). Guidelines for all healthcare professionals in the diagnosis and management of migraine, tension-type headache, cluster headache and medication-overuse headache. 3rd edition (1st revision). 2010.

11. NICE. Headaches – diagnosis and management of headaches in young people and adults. NICE clinical guideline 150. Issued September 2012.

12. Bendtsen L, et al. J Headache Pain. 2012;13(Suppl 1):S1–29.

13. Verhagen AP, Damen L, Berger MY, Passchier J, Merlijn V, Koes BW. Is any one analgesicsuperior for episodic tension-type headache? J Fam Pract 2006; 55: 1064–1072.