ΦΑΡΜΑΚO

Ξανθός: Ήρθε η ώρα των πραγματικών μεταρρυθμίσεων για το φάρμακο - Κλειδί η ΗΔΙΚΑ

Στην ανάγκη να οικοδομηθεί ένα δικαιότερο σύστημα clawback, στην άρση των στρεβλώσεων στην τιμολόγηση και γενικότερα στη δημιουργία δίκαιης και βιώσιμης φαρμακευτικής πολιτικής με πραγματικές μεταρρυθμίσεις και όχι άλλα οριζόντια μέτρα, αναφέρθηκε ο υπουργός Υγείας, Ανδρέας Ξανθός, μιλώντας την Πέμπτη στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής για την παρακολούθηση της φαρμακευτικής δαπάνης.

Ξανθός: Ήρθε η ώρα των πραγματικών μεταρρυθμίσεων για το φάρμακο - Κλειδί η ΗΔΙΚΑ

«Είμαστε σε κατεύθυνση διαρθρωτικών αλλαγών και όχι οριζόντιων μέτρων» ανέφερε ειδικότερα ο κ. Ξανθός, τονίζοντας ότι προτεραιότητα της Επιτροπής πρέπει να είναι η αντιμετώπιση μιας σειράς ζητημάτων όπως ένα δικαιότερο σύστημα clawback, η άρση των στρεβλώσεων στην τιμολόγηση αλλά και το θέμα της συμμετοχής του ασθενή στο κόστος με στόχο «να διεκδικήσουμε με σοβαρότητα, σχέδιο και τεκμηρίωση μια πιο δίκαιη και βιώσιμη φαρμακευτική πολιτική».

Ο υπουργός Υγείας έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην τεχνική υποστήριξη που θα υπάρχει από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) υπογραμμίζοντας ότι ο σκοπός είναι η καθολική κάλυψη των φαρμακευτικών αναγκών του πληθυσμού και η εξάλειψη των ανισοτήτων και όχι απλώς η συγκράτηση της δαπάνης.

Η Επιτροπή για την Παρακολούθηση της Φαρμακευτικής Δαπάνης, η οποία συνεδρίασε υπό τον υπουργό Υγείας, επανασυγκροτήθηκε με τη συμμετοχή εκπροσώπων του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ), του Ενιαίου Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), του Ινστιτούτου Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ), της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ), του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ), της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ), της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοποιών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων (ΠΕΦΝΙ), του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ), του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ) και της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών (ΙΕΑ).

Βασικός σκοπός της Επιτροπής είναι να αποτελέσει τον «σύμβουλο» του Υπουργείου Υγείας για τη διαμόρφωση μιας εθνικής στρατηγικής για το φάρμακο αξιοποιώντας τα σύγχρονα επιστημονικά εργαλεία για την παρακολούθηση της Φαρμακευτικής Δαπάνης, την κατάρτιση/επικαιροποίηση Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων και Μητρώων Χρονίων Παθήσεων.

Πρόεδρος της Επιτροπής έχει οριστεί ο Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Υγείας, Γιώργος Γιαννόπουλος, ο οποίος τόνισε ότι «το πλαίσιο που καθορίζει την πολιτική μας συγκροτείται αφενός από την ανάγκη να υπάρξει καθολική πρόσβαση στην κάθε φορά κατάλληλη φαρμακευτική (και όχι μόνο) αγωγή για κάθε κάτοικο αυτής της χώρας και αφετέρου από την πεποίθηση ότι ο εξορθολογισμός της φαρμακευτικής δαπάνης αποτελεί όρο για την οικονομική επιβίωση του συστήματος υγείας».

Πώς θα λειτουργεί ο άτυπος εσωτερικός κανονισμός

Προκειμένου να υπάρξει αποτελεσματικότερη λειτουργία της Επιτροπής, προτάθηκε ως ένας άτυπος «εσωτερικός κανονισμός» να υπάρξει διαχωρισμός σε δύο υποεπιτροπές.

Η πρώτη υποεπιτροπή θα έχει ως έργο την παρακολούθηση της φαρμακευτικής δαπάνης και πιο συγκεκριμένα:

- Την εξέλιξη της φαρμακευτικής δαπάνης συνολικά και της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης ειδικότερα (όπως αυτή αναλύεται σε σύνολο αγορών, clawback, rebate κ.λπ.).

- Την εξέλιξη της νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής δαπάνης.

- Την εξέλιξη της δαπάνης ανά κατηγορία (on patent, off patent με γενόσημα, off patent χωρίς γενόσημα, γενόσημα, Φ.Υ.Κ.)

- Την εξέλιξη της δαπάνης ανά θεραπευτική κατηγορία (ATC4 και ATC5).

- Τη διατύπωση προτάσεων που αφορούν στο νομοθετικό πλαίσιο της τιμολόγησης του φαρμάκου.

- Την διατύπωση πρότασης για το ενδεχόμενο ύψος του ετήσιου προϋπολογισμού φαρμάκου για την επόμενη 3ετία (2019-2021).

Ποιοι θα συμμετέχουν στις Επιτροπές

Στην πρώτη υποεπιτροπή αυτή προτάθηκε να συμμετέχουν οι:

1. Αποστολίδης Πασχάλης, Πρόεδρος του Δ.Σ. του Σ.Φ.Ε.Ε.

2. Βασιλόπουλος Γεώργιος, Εντεταλμένος Σύμβουλος της Π.Ε.Φ.

3. Βοστιτσάνου Ζαφειρούλα, Δ/ντρια Επιστημονικών & Κυβερνητικών Θεμάτων Σ.Φ.Ε.Ε.

4. Γιαννόγλου Ηλίας, Β΄ Αντιπρόεδρος του Ε.Ο.Φ.

5. Κούβαρης Κωνσταντίνος, Μέλος του Δ.Σ. του Π.Φ.Σ.

6. Λίτσα Παναγιώτα, Προϊσταμένη Δ/νσης Φαρμάκου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

7. Λουράντος Κωνσταντίνος, Πρόεδρος του Δ.Σ. του Π.Φ.Σ.

8. Μακριδάκη Δέσποινα, Πρόεδρος της Π.Ε.Φ.Ν.Ι., Α΄ Αντιπρόεδρος του Ε.Ο.Φ.

9. Πάνου Αντιόπη, Προϊσταμένη Τμήματος Ηλεκτρ/κής Συνταγ/σης της ΗΔΙΚΑ Α.Ε.

10. Πανταζής Δημήτριος, Διευθύνων Σύμβουλος του Ι.Φ.Ε.Τ.

11. Παπαθανασίου Αγγελική, Ειδική Επιστημονική Συνεργάτης του Υπουργού Υγείας

12. Παππάς Αναστάσιος, Προϊστάμενος Δ/νσης Φαρμάκων & Προϊόντων Υγείας Υ.Υ.

13. Πενταφράγκας Βασίλειος, Εντεταλμένος Σύμβουλος της Π.Ε.Φ.

14. Ποδηματάς Ιωάννης, Ειδικός Σύμβουλος του Γεν. Γραμματέα του Υ.Υ.

15. Πόραβος Στέργιος, Οικονομολόγος, Συνεργάτης του Υπουργού Υγείας

16. Σιακωτού Δήμητρα, Προϊσταμένη Τμήματος Τιμών & Πολιτικής Φαρμάκου της Δ/νσης Φαρμάκων & Προϊόντων Υγείας του Υ.Υ.

Η δεύτερη υποεπιτροπή προτάθηκε να έχει ως αντικείμενο την κατάρτιση/επικαιροποίηση των θεραπευτικών πρωτοκόλλων και μητρώων χρονίων παθήσεων.

Η προτεινόμενη επιλογή για τη δεύτερη υποεπιτροπή είναι η παρακάτω:

1. Αντωνίου Αικατερίνη, Πρόεδρος του Ε.Ο.Φ.

2. Θηραίος Ελευθέριος, Δ/ντής ΕΣΥ, Γεν. Γραμματέας της Ι.Ε.Α.

3. Κανή Χαρίκλεια, Προϊσταμένη Τμήματος Φαρμακευτικού Σχεδιασμού & Παρακολούθησης Χορήγησης Φαρμάκων του Ε.Ο.Π.Π.Υ.

4. Καρανίκας Χαράλαμπος, Σύμβουλος Ηλεκτρονικής Υγείας της Ι.Ε.Α.

5. Κορωνιώτης Γεώργιος, Εκπρόσωπος του Π.Ι.Σ.

6. Κούβελας Δημήτριος, Καθ. Φαρμακολογίας, Πρόεδρος της Ειδικής Επιτροπής «Κατάρτισης καταλόγου Συνταγογραφούμενων Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων & Εξορθολογισμού πλαισίου χορήγησης ιδιοσκευασμάτων για σοβαρές ασθένειες»

7. Ντουνιάς Γεώργιος, Δ/ντής του Τομέα Επαγγελματικής & Βιομηχανικής Υγιεινής της Ε.Σ.Δ.Υ., Μέλος του ΚΕ.Σ.Υ.

8. Πατσουράκος Φώτιος, Εκπρόσωπος του Π.Ι.Σ.

9. Στεφανόπουλος Γεώργιος, Ειδικός Επιστημονικός Συνεργάτης του Υπ. Υγείας

10. Tοδούλου Ουρανία, Αντιπρόεδρος της Π.Ε.Φ.Ν.Ι.

11. Τσουκαλάς Δημήτριος, Συνεργάτης του Γεν.Γραμματέα Δημόσιας Υγείας του Υ.Υ.

12. Υφαντής Γεώργιος, Δ/ντής Αιμοδυναμικού Τμήματος του Γεν. Νοσ. Αθηνών «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ», Μέλος του ΚΕ.Σ.Υ.

13. Φωτιάδου Ελπίδα, Προϊσταμένη Υποδ/νσης Ειδικών Εφαρμογών της Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ

Στο πλαίσιο της δεύτερης υποεπιτροπής θα λειτουργήσουν υποστηρικτικά Επιστημονικές Ομάδες Εργασίας που θα απαρτίζονται από γιατρούς, Πανεπιστημιακούς και μη, με αποδεδειγμένη εμπειρία και συνεισφορά στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

Κάθε Επιστημονική Ομάδα, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, θα έχει ως έργο να καταρτίσει τον αλγόριθμο διάγνωσης-παρακολούθησης-θεραπείας (πρωτόκολλο) για την παθολογική κατάσταση στην οποία έχει ως αντικείμενο και να μεθοδεύσει τη διαδικασία δημιουργίας του μητρώου (φορέας διαχείρισης, καταχωρητές, παράμετροι παρακολούθησης, εκβάσεις, θεραπευτικές στρατηγικές).

Κλειδί η ΗΔΙΚΑ και η Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση

Ακόμη:

- Η Επιτροπή θα αποφασίζει σε Ολομέλεια πάνω στις εισηγήσεις των υποεπιτροπών και των Ομάδων Εργασίας.

- Οι αποφάσεις της Επιτροπής για τα θεραπευτικά πρωτόκολλα θα εγκρίνονται από τον Υπουργό Υγείας και θα ενσωματώνονται μέσω της ΗΔΙΚΑ στο σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

- Κάθε φορά που ένα νέο φάρμακο εγκρίνεται για ένταξη στον κατάλογο αποζημιούμενων φαρμάκων, η αντίστοιχη υποεπιτροπή ενημερώνει την Επιστημονική Ομάδα για να καθορίσει τη θέση του φαρμάκου στο θεραπευτικό πρωτόκολλο. Στη συνέχεια η ΗΔΙΚΑ θα ενσωματώνει το φάρμακο στο θεραπευτικό πρωτόκολλο με τη συγκεκριμένη ένδειξη.

Διαβάστε ακόμη:

Σήμερα η επίσημη πρώτη της Επιτροπής για τη φαρμακευτική δαπάνη - Τι θα θέσει ο ΣΦΕΕ