ΦΑΡΜΑΚO

Μπαργιώτας: Να αναρτήσει ο ΕΟΦ τα στοιχεία από τις πωλήσεις φαρμάκων

Μπαργιώτας: Να αναρτήσει ο ΕΟΦ τα στοιχεία από τις πωλήσεις φαρμάκων

Την αδήριτη ανάγκη (και υποχρέωση) να αναρτήσει ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων τα στοιχεία πωλήσεων φαρμάκων στην εγχώρια αγορά για το 2016 και 2017, ζητά ο βουλευτής Λάρισας με τη Δημοκρατική Συμπαράταξη κ. Κώστας Μπαργιώτας.

Όπως προκύπτει από την αναζήτηση στον ιστότοπο του Οργανισμού και συγκεκριμένα από τα στοιχεία πωλήσεων φαρμάκων, ο ΕΟΦ έχει αναρτήσει στοιχεία πωλήσεων για τη χρονική περίοδο 2000-2015. Ωστόσο, για τα έτη 2016 και 2017 δεν υπάρχει καμία απολύτως ενημέρωση, παρά το γεγονός ότι υπάρχει νομική υποχρέωση (ν. 1316/1983, ΦΕΚ 11 Α /13-1-1983, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Μάλιστα, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 28514/29-3-2016 εγκύκλιο-απόφαση του ΕΟΦ με θέμα «Νέο σύστημα υποβολής πωλήσεων φαρμακευτικών προϊόντων για ανθρώπινη χρήση από τους κατόχους άδειας κυκλοφορίας (ΚΑΚ)» από 1η Απριλίου 2016 άλλαξε ο τρόπος υποβολής των στοιχείων των πωλήσεων των φαρµακευτικών προϊόντων ανθρώπινης χρήσης που υποβάλλονται στον ΕΟΦ από τους Κατόχους Άδειας Κυκλοφορίας και τους Τοπικούς Αντιπροσώπους ή άλλες εταιρείες για λογαριασμό αυτών. Και παρά το γεγονός ότι όλοι ανταποκρίθηκαν εμπρόθεσμα στην υποχρέωση υποβολής των στοιχείων των πωλήσεων με το νέο τρόπο, ο ΕΟΦ ακόμα δεν έχει προβεί σε καμία ανάρτηση-ενημέρωση.

Επειδή η δημόσια ανάρτηση συγκριτικού καταλόγου πωλήσεων φαρμάκων ανά μήνα (σε αξίες) υπηρετεί πρωτίστως τη διαφάνεια, ο βουλευτής Λάρισας με τη Δημοκρατική Συμπαράταξη, κ. Κώστας Μπαργιώτας, ρωτά τον Υπουργό Υγείας γιατί δεν έχει αναρτήσει ο ΕΟΦ, ως υποχρεούται, τα στοιχεία πωλήσεων φαρμάκων για το 2016 και 2017, αν θα αναρτηθούν και πότε. Επίσης, ζητά να κατατεθούν οι συγκριτικοί κατάλογοι πωλήσεων φαρμάκων ανά μήνα (σε αξίες) για τα έτη 2016 και 2017.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης & ΑΚΕ:

«Όπως προκύπτει από την αναζήτηση στον ιστότοπο www.eof.gr και συγκεκριμένα από τα στοιχεία πωλήσεων φαρμάκων, ο ΕΟΦ έχει αναρτήσει στοιχεία πωλήσεων για τη χρονική περίοδο 2000-2015. Ωστόσο, για τα έτη 2016 και 2017 δεν υπάρχει καμία απολύτως ενημέρωση, παρά το γεγονός ότι υπάρχει νομική υποχρέωση (ν. 1316/1983, ΦΕΚ 11 Α /13-1-1983, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Μάλιστα, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 28514/29-3-2016 εγκύκλιο-απόφαση του ΕΟΦ με θέμα «Νέο σύστημα υποβολής πωλήσεων φαρμακευτικών προϊόντων για ανθρώπινη χρήση από τους κατόχους άδειας κυκλοφορίας (ΚΑΚ)» από 1η Απριλίου 2016 άλλαξε ο τρόπος υποβολής των στοιχείων των πωλήσεων των φαρµακευτικών προϊόντων ανθρώπινης χρήσης που υποβάλλονται στον ΕΟΦ από τους Κατόχους Άδειας Κυκλοφορίας και τους Τοπικούς Αντιπροσώπους ή άλλες εταιρείες για λογαριασμό αυτών, οι οποίοι ενημερώθηκαν ότι «Στα πλαίσια της βελτίωσης της παρακολούθησης της επάρκειας των φαρµάκων στην εγχώρια αγορά, και σε συνδυασµό µε τον εκσυγχρονισµό του συστήµατος υποβολής των στοιχείων των πωλήσεων των Φαρµακευτικών προϊόντων ανθρώπινης χρήσης που υποβάλλονται στον ΕΟΦ από τους Κατόχους Άδειας Κυκλοφορίας (ΚΑΚ) και τους Τοπικούς Αντιπροσώπους, καθιερώνεται Νέα ∆ιαδικτυακή Εφαρµογή υποβολής των στοιχείων των Πωλήσεων των φαρµακευτικών προϊόντων για ανθρώπινη χρήση σε πραγµατικό χρόνο (real time)… Τα στοιχεία αυτά υποβάλλονται στο σύστηµα του ΕΟΦ το αργότερο εντός 48 ωρών από την έκδοση του σχετικού Τιµολογίου - ∆ελτίου Αποστολής… Προκειµένου να υπάρξει οµοιογενής συγκέντρωση στοιχείων για το έτος 2016, τα στοιχεία πωλήσεων που περιλαµβάνονται στο µέρος (Α) παραπάνω και αφορούν στους µήνες Ιανουάριο έως και Μάρτιο 2016, θα πρέπει να αναφορτωθούν µέσω αρχείου δεδοµένων Excel (csv) στο server του Οργανισµού µε τη χρήση της νέας εφαρµογής µέχρι και 10 Απριλίου 2016».

Επειδή, παρά το γεγονός ότι οι Κάτοχοι Άδειας Κυκλοφορίας, οι Τοπικοί Αντιπρόσωποι ή άλλες εταιρείες για λογαριασμό αυτών ανταποκρίθηκαν εμπρόθεσμα στην υποχρέωση υποβολής των στοιχείων των πωλήσεων με το νέο τρόπο, ο ΕΟΦ ακόμα δεν έχει προβεί σε καμία ανάρτηση-ενημέρωση,

Επειδή η δημόσια ανάρτηση συγκριτικού καταλόγου πωλήσεων φαρμάκων ανά μήνα (σε αξίες) υπηρετεί πρωτίστως τη διαφάνεια,

ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Γιατί δεν έχει αναρτήσει ο ΕΟΦ, ως υποχρεούται, τα στοιχεία πωλήσεων φαρμάκων για το 2016 και 2017; Θα αναρτηθούν; Και εάν ναι, πότε; Παρακαλείσθε, όπως κατατεθούν οι συγκριτικοί κατάλογοι πωλήσεων φαρμάκων ανά μήνα (σε αξίες) για τα έτη 2016 και 2017.

Διαβάστε ακόμη:

Αλλαγές στη σύνθεση της Επιτροπής Ελληνικής Φαρμακοποιίας του ΕΟΦ

Μπαργιώτας: Ο ΕΟΠΥΥ χάνει την αυτονομία του - Ποια η βαθύτερη σκοπιμότητα;

BEST OF NETWORK

Ρωτήστε τον γιατρό

PlusQueen