ΦΑΡΜΑΚO

Επιστολή ΙΣΑ σε ΕΟΠΥΥ & ΗΔΙΚΑ: Να αποσυρθεί πάραυτα η φραγή συνταγογράφησης

Να αποσύρουν άμεσα τη φραγή συνταγογράφησης, με την εμπορική ονομασία στις περιπτώσεις που υπερκαλύπτεται το όριο του 15%, καλεί ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, τον ΕΟΠΥΥ και την ΗΔΙΚΑ. Άλλωστε για το θέμα έχει αποφανθεί με τον πλέον σαφή τρόπο το Συμβούλιο της Επικρατείας, αναφέρει εμφατικά ο ΙΣΑ.

Επιστολή ΙΣΑ σε ΕΟΠΥΥ & ΗΔΙΚΑ: Να αποσυρθεί πάραυτα η φραγή συνταγογράφησης

Ο ΙΣΑ υπενθυμίζει στα μέλη του ότι αποτελεί όχι απλώς δικαίωμα, αλλά υποχρέωση του κάθε ιατρού, να ενεργεί σύμφωνα με τους κανόνες της Ιατρικής και τις επιταγές της επιστημονικής του συνείδησης, να συνταγογραφεί μεν με τη δραστική ουσία, αλλά παράλληλα, να υποδεικνύει στον ασθενή το καταλληλότερο κατά τη κρίση του συγκεκριμένο φάρμακο αναφοράς ή γενόσημο φάρμακο- ακόμη και σε περιπτώσεις που δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις της Υπουργικής Απόφασης.

Ειδικότερα ο ΙΣΑ, απέστειλε επιστολή στους προέδρους του ΕΟΠΥΥ και της ΗΔΙΚΑ κ. κ. Σ. Μπερσίμη και Α. Τάγαρη, με την οποία ζητάει να σταματήσουν μη νόμιμα να εγκαλούν, να καλούν σε απολογία και να επιβάλουν πρόστιμα στους ιατρούς που με ευσυνειδησία επιτελούν το καθήκον τους.

Ειδικότερα στην επιστολή του ΙΣΑ, μεταξύ άλλων αναφέρονται τα εξής:

«Καλούμε για άλλη μία φορά την ΗΔΙΚΑ, να εφαρμόσει το νόμο, σύμφωνα με το σκεπτικό και το αιτιολογικό του ΣτΕ. Η πρόταση της εξατομικευμένης φαρμακευτικής θεραπευτικής αγωγής αποτελεί ηθική, δεοντολογική και νομική υποχρέωση κάθε ιατρού. Τούτο επιβάλλει ο Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας (άρθρ. 2 και 3 του ν. 3418/2005), αλλά και είναι σύμφωνο με την κείμενη νομοθεσία, όπως, με τον πλέον σαφή τρόπο, δέχθηκε το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ Ολομ. 3802/14- ιδίως σκέψη 18).

Καλούμε λοιπόν την μεν ΗΔΙΚΑ, να αποσύρει άμεσα τη φραγή συνταγογράφησης στις περιπτώσεις που υπερκαλύπτεται το όριο του 15%, τα δε μέλη μας να τηρήσουν τη νομιμότητα και να εφαρμόσουν απαρέγκλιτα την παραπάνω οδηγία, ανταποκρινόμενα έτσι στο υπέρτατο καθήκον τους να ενεργούν πάντα με αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον των ασθενών και τον σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή και αξιοπρέπεια».

Διαβάστε ακόμη:

Η θηλιά του clawback & η υγεία στην Τέταρτη Αξιολόγηση

ΗΔΙΚΑ: Ξεκινά η συνταγογράφηση με Θεραπευτικά Πρωτόκολλα για υπέρταση και διαβήτη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ