ΦΑΡΜΑΚO

Ξεκινούν οι αιτήσεις για την Επιτροπή Αξιολόγησης και Αποζημίωσης φαρμάκων

Η πρόσκληση ενδιαφέροντος για την κάλυψη των θέσεων στην Επιτροπή Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (HTA) δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια σήμερα, Παρασκευή 2 Μαρτίου. 

Ξεκινούν οι αιτήσεις για την Επιτροπή Αξιολόγησης και Αποζημίωσης φαρμάκων

Της Διονυσίας Προκόπη

Η Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελείται από 11 τακτικά μέλη, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων θα έχει διάρκεια 10 εργάσιμων ημερών. Ξεκινά την Τετάρτη 7 Μαρτίου 2018 και λήγει την Τρίτη 20 Μαρτίου 2018.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο ΑΕΙ και να έχουν επιστημονική εξειδίκευση ή εμπειρία, σε τουλάχιστον έναν από τους εξής τομείς:

  • φαρμακολογία,
  • κλινική φαρμακολογία,
  • φαρμακοεπιδημιολογία,
  • αξιολόγηση κλινικών μελετών ή αναλύσεων κόστους/αποτελεσματικότητας στην Τεχνολογία της Υγείας,
  • φαρμακοοικονομία,
  • κατάρτιση θεραπευτικών πρωτοκόλλων ή μητρώου παθήσεων (registries).

Επίσης, οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για 1 έως 3 ειδικότητες-τομείς.

Τις υποψηφιότητες θα αξιολογήσει η Τριμελής Επιτροπή Επιλογής, η οποία αποτελείται από τους:

  • Αντωνίου Κατερίνα, Πρόεδρο του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, ως Πρόεδρο.
  • Βατόπουλο Αλκιβιάδη, Κοσμήτορα της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας.
  • Μάρκου Κωνσταντίνο, Πρόεδρο του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας.

Στην επόμενη φάση περνούν οι 18 επικρατέστερες υποψηφιότητες, τρεις από κάθε τομέα – ειδικότητα.

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να μην έχουν κατά το διορισμό τους και καθ’ όλη τη διάρκεια της άσκησης των καθηκόντων τους άμεσο οικονομικό συμφέρον με επιχείρηση που είναι Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας (ΚΑΚ) ή παραγωγός ή χονδρικής πώλησης φαρμάκων. Ως άμεσο οικονομικό συμφέρον νοείται: α) οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας ή έργου ή παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών, β) οποιαδήποτε σχέση παροχής συμβουλών, γ) οικονομικά δικαιώματα επί των επιχειρήσεων, όπως κατοχή κεφαλαίου, μετοχών και μεριδίων, ομολόγων, δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών, αποζημιώσεις, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, δ) ιδιότητα μέλους Διοικητικού Συμβουλίου ή νόμιμου εκπροσώπου των προαναφερόμενων επιχειρήσεων.

Δείτε αναλυτικά ΕΔΩ την πρόσκληση ενδιαφέροντος.

Πηγή: newsbomb

Διαβάστε ακόμη:

Ξανθός: Ήρθε η ώρα των μεταρρυθμίσεων - Έκλεισε οριστικά ο κύκλος της κατάρρευσης στην υγεία

Ξανθός: Να ξαναδούμε συνολικά το τοπίο στο φάρμακο - Μονόδρομος η ΠροανακριτικήΑγωνία ΣΦΕΕ για το 2018: Το τέλος της Επιτροπείας θα φέρει άραγε τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις;

11ο Συνέδριο ΕΕΦΑΜ: Τα στελέχη της φαρμακοβιομηχανίας μπροστά στη μεγάλη επανεκκίνηση