ΦΑΡΜΑΚO

Αντίθετη η φαρμακοβιομηχανία στους κλειστούς προϋπολογισμούς που σχεδιάζει το υπουργείο Υγείας

Αντίθετη η φαρμακοβιομηχανία στους κλειστούς προϋπολογισμούς που σχεδιάζει το υπουργείο Υγείας

Κοινή επιστολή υπογράφουν οι πρόεδροι των θεσμικών οργάνων της φαρμακοβιομηχανίας, για να εκφράσουν την αντίθεση του συνόλου του κλάδου σε μια ενδεχόμενη εφαρμογή κλειστών προϋπολογισμών.

Οι πρόεδροι του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), Ολύμπιος Παπαδημητρίου, της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), Θεόδωρος Τρύφων, αλλά και του νεοσύστατου Phrma Innovation Forum (PIF) των πολυεθνικών εταιρειών καινοτομίας, Μάκης Παπαταξιάρχης, απευθύνονται στην Επιτροπή Παρακολούθησης Φαρμακευτικής Δαπάνης. Εκθέτουν σειρά επιχειρημάτων εξηγώντας γιατί σύσσωμη η φαρμακοβιομηχανία διαφωνεί με τους κλειστούς προϋπολογισμούς τόσο επί της αρχής όσο και επί της προτεινόμενης από το υπουργείο Υγείας μεθοδολογίας.

Ως προς το πρώτο σκέλος, ΣΦΕΕ, ΠΕΦ και PIF τονίζουν:

  • «Οποιαδήποτε κατάτμηση του υπάρχοντος προϋπολογισμού δεν αποτελεί μέτρο μείωσης του clawback αλλά αναδιανομής του με αδιαφανή μάλιστα τρόπο, και θα οδηγήσει σε ακρότητες. Πιο συγκεκριμένα, η σημαντική αύξηση του clawback σε ορισμένες κατηγορίες θα έχει ως αποτέλεσμα την απόσυρση φαρμάκων με αρνητικές επιπτώσεις στην πρόσβαση των ασθενών. Πολλώ δε μάλλον, όταν ξεκινάμε αυτή τη στιγμή από μέσο clawback 20%, το οποίο έχει μεγάλες πιθανότητες να γίνει 25% εντός του 2018 (με βάση τις τρέχουσες τάσεις).
  • Η επιβολή κλειστού προϋπολογισμού σε καμία περίπτωση δεν σχετίζεται με τη συγκράτηση ή τον εξορθολογισμό της δαπάνης, ενώ η κατάτμησή του με τον οποιονδήποτε τρόπο δεν συμβάλλει στη δικαιότερη κατανομή του clawback. Η οριοθέτηση κλειστών προϋπολογισμών δεν θα έχει καμία απολύτως επίδραση στις συνταγογραφικές συνήθειες/νοοτροπίες και δεν αντιμετωπίζει το θέμα της ζήτησης.
  • Η κατάτμηση του υπάρχοντος ανεπαρκούς κλειστού προϋπολογισμού σε επιμέρους προϋπολογισμούς δεν συναντάται σε καμία χώρα της Ευρώπης και δεν τεκμηριώνεται εν απουσία επιστημονικού πλαισίου καταγραφής των αναγκών του πληθυσμού.
  • Οι πολιτικές πρέπει να προσανατολίζονται στο πώς θα εξαλείψουν το clawback ή θα το μειώσουν και όχι στο πώς θα το ανακατανείμουν».

Αναφορικά με τον τρόπο κατάτμησης που προτείνει το υπουργείο Υγείας, επισημαίνουν:

  • «Οι κλειστοί προϋπολογισμοί σε επίπεδο ATC4 δεν εφαρμόζονται σε καμία χώρα της Ευρώπης, πιθανώς και του κόσμου.
  • Η σύγκριση με άλλες χώρες είναι τελείως άστοχη, διότι μεταξύ άλλων έχουν εντελώς διαφορετικά δομημένο σύστημα υγείας, διαφορετικό επιδημιολογικό προφίλ, διαφορετικές συνταγογραφικές συνήθειες ή θεραπευτικές τάσεις.
  • Η παρέμβαση στα ATC4 βάσει Δανίας και Νορβηγίας είναι παντελώς υποκειμενική, αυθαίρετη και δεν έχει καμία τεκμηρίωση.
  • Δεν λαμβάνεται υπόψη το σύνολο μιας νόσου, δεδομένου πως σε πολλά νοσήματα χρησιμοποιούνται περισσότερα του ενός ATC4. Αντίθετα, σε αρκετές άλλες περιπτώσεις χρησιμοποιείται το ίδιο ATC4 σε πολλές νόσους.
  • Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο σκοπός της ATC4 κατηγοριοποίησης είναι η ενδεικτική χρήση φαρμάκων σε DDD (καθορισμένη ημερήσια δόση) με σκοπό την ορθολογική κατανάλωση, ενώ η υιοθέτηση της ATC κατηγοριοποίησης για οποιονδήποτε άλλο λόγο είναι εσφαλμένη».

Για να διασφαλίζεται η επαρκής χρηματοδότηση και ως εκ τούτου η πρόσβαση των Ελλήνων ασθενών στα φάρμακα, ο εξορθολογισμός του δημόσιου συστήματος Υγείας, αλλά και η βιωσιμότητα του φαρμακευτικού κλάδου, οι τρεις ενώσεις καλούν τους αρμόδιους φορείς να επαναπροσδιορίσουν τη δημόσια φαρμακευτική δαπάνη στη βάση των πραγματικών αναγκών του πληθυσμού. Τέλος, επαναλαμβάνουν ότι απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εφαρμογή των μέτρων, όπως η ανάπτυξη Μητρώου Ασθενειών, η πλήρης εφαρμογή θεραπευτικών πρωτοκόλλων και η παραμετροποίηση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, καθώς και η πιο γενικευμένη δραστηριοποίηση της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης.

Διαβάστε επίσης:

Φαρμακευτική δαπάνη και κλειστοί προϋπολογισμοί: Γιατί η Ελλάδα δεν είναι «Δανία του Νότου»