ΦΑΡΜΑΚO

Προς τιμολόγηση δεκάδες νέα σκευάσματα

Προς τιμολόγηση δεκάδες νέα σκευάσματα

Εως και την Παρασκευή 26 Οκτωβρίου έχουν προσθεσμία οι εταιρείες να καταθέσουν τα στοιχεία για την τιμολόγηση νέων φαρμάκων. 

Όπως ανακοίνωσε ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ), οι φαρμακευτικές εταιρείες πρέπει να υποβάλλουν τα φύλλα έρευνας και τα στοιχεία των προς τιμολόγηση προϊόντων,  σε ηλεκτρονική μορφή, με τη χρήση της ειδικής εφαρμογής στη διαδικτυακή πύλη του Οργανισμού, διαδικασία η οποία εφαρμόζεται κατά την ανατιμολόγηση.

Η τιμολόγηση αφορά συνταγογραφουμένα και μη φάρμακα, για τα οποία έχουν κατατεθεί πληρη αιτήματα 03-07-2018 έως και 28-09-2018.

Για τα στοιχεία πρέπει να ληφθούν υπόψη συναλλαγματική ισοτιμία και δεδομένα τιμών στα 27 Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ίσχυαν στις 03-09-2018.

Αναλυτικά ο κατάλογος των προς τιμολόγηση φαρμάκων, εδώ