ΦΑΡΜΑΚO

Οδηγίες ΕΟΦ για την πληρωμή του τέλους στα καλλυντικά

Οδηγίες ΕΟΦ για την πληρωμή του τέλους στα καλλυντικά

Οδηγίες για το πώς θα εφαρμοστεί το νέο κλιμακωτό τέλος καλλυντικών.

Με την ψήφιση του νέου νόμου του υπουργείου Υγείας, καταργήθηκε η εισφορά 1% επί των καθαρών χονδρικών πωλήσεων, που ίσχυε για τα καλλυντικά.

Όπως ενημερώνει ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ), το τέλος καλλυντικών επιβάλλεται στις ετήσιες καθαρές χονδρικές πωλήσεις και αν υπάρχουν και λιανικές με αναγωγή αυτών σε χονδρικές και καταβάλλεται από τους υπόχρεους παραγωγούς, αντιπροσώπους ή εισαγωγείς των προϊόντων αυτών για τις πωλήσεις τους εντός της χώρας.

Το τέλος υπολογίζεται με βάση την κλίμακα:
α) έως 100.000 ευρώ, συντελεστής 0,75%
β) από 100.001 ευρώ έως και 5.000.000 ευρώ συντελεστής 1%
γ) για ποσά άνω των 5.000.001 ευρώ συντελεστής 1,25%

Η πληρωμή του τέλους θα γίνεται ηλεκτρονικά με e-paravolo μέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους για τις πωλήσεις του προηγουμένου έτους. Δηλαδή, για τις πωλήσεις του 2019 το τέλος θα πληρωθεί μέχρι την 31η Ιανουαρίου του 2020.

Οποιαδήποτε καθυστέρηση πέραν της παραπάνω προθεσμίας, επισύρειπρόστιμα και τόκους υπερημερίας.

Πληρωμές που έχουν ήδη γίνει θα συμψηφιστούν κατά την εκκαθάριση και υποβολή της οριστικής δήλωσης.

Οι υπόχρεοι θα πρέπει να δηλώνουν τις ετήσιες πωλήσεις και το τέλος που αναλογεί σε αυτές στο ειδικό έντυπο που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ. Η δήλωση μαζί με το e-paravolo και το αποδεικτικό πληρωμής υποβάλλονται εντός δέκα ημερών στην Διεύθυνση Οικονομικού του ΕΟΦ για την ολοκλήρωση της πληρωμής. 

teloskallyntika

Links

BEST OF NETWORK

Ρωτήστε τον γιατρό

PlusQueen