ΟΜΟΡΦΙΑ

Γυναίκες και εικόνα σώματος: Τα σημαντικότερα ερευνητικά δεδομένα

Οι περισσότερεςγυναίκες αντιμετωπίζουν ανασφάλειες που αφορούν στο σώμα και το βάρος τους. Ηαυτοεκτίμηση και η καλή αυτοεικόνα συμβάλλουν στην καλή ψυχική υγεία και τηνευεξία.

Γυναίκες και εικόνα σώματος: Τα σημαντικότερα ερευνητικά δεδομένα

Οι περισσότερεςγυναίκες αντιμετωπίζουν ανασφάλειες που αφορούν στο σώμα και το βάρος τους. Ηαυτοεκτίμηση και η καλή αυτοεικόνα συμβάλλουν στην καλή ψυχική υγεία και τηνευεξία.

Δείτε ποια είναιτα σημαντικότερα δεδομένα που αφορούν στις γυναίκες και την αυτοεικόνα.

- Κατά μέσο όρο,οι γυναίκες κάνουν 13 αρνητικές σκέψεις για το σώμα τους κάθε μέρα, ενώ το 97%των γυναικών παραδέχεται ότι σκέφτεται «Δεν αγαπώ το σώμα μου» τουλάχιστον μίαφορά την ημέρα. (Πηγή: "Body Image." Rader Programs)

- Μόνο το 5% τωνγυναικών στην Αμερική έχει το σωματότυπο που προβάλλουν οι διαφημίσεις ωςιδανικό (Πηγή: The Renfrew Center Foundation for Eating Disorders, “EatingDisorders 101 Guide: A Summary of Issues, Statistics and Resources”)

- Από τις μαθήτριεςδημοτικού και γυμνασίου, το 47% δηλώνει πως θέλει να χάσει βάρος λόγω τωνφωτογραφιών στα περιοδικά και το 69% δηλώνει πως τα περιοδικά επηρεάζουν τηνιδέα για το «τέλειο σώμα». (Πηγή:Prevention of Eating Problems with Elementary Children, Michael Levine, USAToday)

- Δημοσκόπηση πουπραγματοποιήθηκε σε κορίτσια 14-18 ετών έδειξε ότι το 11,3% είχε πάρει χάπιαγια να αδυνατίσει. (Πηγή: Centers for Disease Control)

- Το 81% τωνκοριτσιών ηλικίας 10 ετών φοβάται ότι θα παχύνει. (Πηγή: Dove Real Beauty Campaign)

- Το 91% τωνγυναικών κάτω των 30 δηλώνει πως βρίσκεται σε δίαιτα. (Πηγή: Shisslak, C.M., Crago, M., &Estes, L.S. The Spectrum of Eating Disturbances. International Journal of EatingDisorders, 18 (3): 209-219)

- Το 50% των διαφημιστικών που απευθύνονται σεγυναίκες δίνουν έμφαση στην εμφάνιση. (Πηγή: Rader Programs)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ