ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ

Τα 4 συστατικά της ακαταμάχητης γοητείας

Η ερωτική έλξηδεν εξαρτάται αποκλειστικά από την εξωτερική εμφάνιση. Η ομορφιά είναι καθαράυποκειμενική και αποτελεί ένα μόνο από τα συστατικά του λεγόμενου σεξ απίλ.
Τα 4 συστατικά της ακαταμάχητης γοητείας

Η ερωτική έλξηδεν εξαρτάται αποκλειστικά από την εξωτερική εμφάνιση. Η ομορφιά είναι καθαράυποκειμενική και αποτελεί ένα μόνο από τα συστατικά του λεγόμενου σεξ απίλ.
Μάθετε ποια είναιτα τέσσερα πράγματα που κάνουν έναν άνθρωπο σεξουαλικά επιθυμητό σύμφωνα με τοπεριοδικό Psychology Today.
1. Στατικά χαρακτηριστικά
Αφορά στα έμφυταστοιχεία όπως το σχήμα του προσώπου, τα χαρακτηριστικά του προσώπου και οσωματότυπος. Μπορεί να αλλάξει λόγω τραυματισμού ή έπειτα από κάποια επέμβαση,θεωρητικά όμως είναι ένα στοιχείο που παραμένει αμετάβλητο.2. Δυναμικά χαρακτηριστικάΠρόκειται για τηνέκφραση των συναισθημάτων και του χαρακτήρα μας. Η θετικότητα –όπως τοχαμόγελο, τα εκφραστικά μάτια και οι εκφράσεις του προσώπου– σχετίζεται με τηδυναμική γοητεία. Είναι το προσωπικό «χάρισμα» του ατόμου και η αίσθηση πουαποπνέει στους γύρω του. Η γλώσσα του σώματος παίζει σημαντικό ρόλο σε αυτήντην πλευρά της γοητείας.3. ΠαρουσίαΕίναι όλα όσαμπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε την εξωτερική μας εμφάνιση, όπως τοντύσιμο, το μακιγιάζ, οι αλλαγές στα μαλλιά κ.λπ. Είναι ένα στοιχείο πουμεταβάλλεται με κάθε αλλαγή που επιλέγουμε να κάνουμε.4. Συνθήκες

Πολυάριθμες μελέτες στο χώρο της κοινωνικήςψυχολογίας έχουν καταδείξει το σημαντικό ρόλο που παίζουν οι συγκυρίες στην ερωτικήέλξη. Όταν μοιραζόμαστε μια ευχάριστη εμπειρία ή λαμβάνουμε θετικά συναισθήματααπό ένα άτομο, έχουμε την τάση να ανταποδίδουμε και να γοητευόμαστε.