ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ

Η τεχνολογία δίνει ώθηση στην… απιστία!

Υπάρχουν πολλοίλόγοι και ακόμη περισσότεροι τρόποι να απατήσει κανείς, όμως φαίνεται πως ηεξέλιξη της τεχνολογίας το κάνει ακόμη πιο εύκολο!
Η τεχνολογία δίνει ώθηση στην… απιστία!

Υπάρχουν πολλοίλόγοι και ακόμη περισσότεροι τρόποι να απατήσει κανείς, όμως φαίνεται πως ηεξέλιξη της τεχνολογίας το κάνει ακόμη πιο εύκολο!
Μελέτη πουπραγματοποιήθηκε από το Πανεπιστήμιο του Σικάγο δείχνει ότι το 25% τωνπαντρεμένων ζευγαριών είχε κάποια στιγμή εξωσυζυγική σχέση, ενώ πρόσφατη έρευναγια τη Σεξουαλική Συμπεριφορά των Αμερικανών δείχνει ότι το 14% των παντρεμένωνγυναικών έχει απατήσει τουλάχιστον μία φορά το σύζυγό του, με το αντίστοιχο ποσοστόστους άνδρες να αγγίζει το 22%.Αυτά τα ποσοστάαναμένεται να αυξηθούν ακόμη περισσότερο τα επόμενα χρόνια. Ένας από τους λόγουςείναι οι μειωμένοι ηθικοί ενδοιασμοί απέναντι στην απιστία. Όμως ακόμησημαντικότερο ρόλο παίζει η τεχνολογία, η οποία διευκολύνει τα ερωτικάπαραστρατήματα.Υπάρχουν μάλιστακαι applications πουμπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει! Ένα από αυτά, για παράδειγμα, χρησιμοποιεί το GPS του τηλεφώνου προκειμένου ναεντοπίσει άτομα που βρίσκονται στη γύρω περιοχή και είναι ερωτικά διαθέσιμα!Μια άλλη εφαρμογή επιτρέπει την αποστολή μηνυμάτων και φωτογραφιών με δυνατότηταδιαγραφής σε συγκεκριμένο χρόνο, ώστε να μην υπάρχει ανησυχία ποιος θα ταανακαλύψει.

Υπάρχουν βέβαια και αντίστοιχες ιστοσελίδες, στιςοποίες μπορεί να δημιουργήσει κάποιος ανώνυμο προφίλ και να… απατά ανενόχλητος!