ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ

Σεξ: 5 μύθοι για τα δύο φύλα καταρρίπτονται!

Οι απόψεις τωνδύο φύλων για τη σεξουαλικότητα πολλές φορές θεωρούνται δεδομένες. Οι άνδρεςθέλουν σεξ και οι γυναίκες θέλουν δέσμευση. Οι άνδρες ψάχνουν μια όμορφησύντροφο και οι γυναίκες έναν άνδρα με κύρος.

Σεξ: 5 μύθοι για τα δύο φύλα καταρρίπτονται!

Οι απόψεις τωνδύο φύλων για τη σεξουαλικότητα πολλές φορές θεωρούνται δεδομένες. Οι άνδρεςθέλουν σεξ και οι γυναίκες θέλουν δέσμευση. Οι άνδρες ψάχνουν μια όμορφησύντροφο και οι γυναίκες έναν άνδρα με κύρος.

Οι ψυχολόγοι όμωςδε συμφωνούν απόλυτα με αυτές τις επιφανειακές όψεις της σεξουαλικότητας.

Δείτε ποιοικοινοί μύθοι περιβάλλουν το σεξ και τα δύο φύλα.

1. Οι άνδρεςσκέφτονται συχνότερα το σεξ

Δεν είναι αλήθειαότι οι άνδρες σκέφτονται το σεξ κάθε επτά δευτερόλεπτα. Αντιθέτως, σκέφτονταιτο σεξ όσο και το φαγητό ή τον ύπνο. Μελέτη που δημοσιεύεται στο επιστημονικόπεριοδικό Journal of Sex Research δείχνει ότι η συχνότητα με την οποία σκέφτονταιτο σεξ άνδρες και γυναίκες είναι σχεδόν η ίδια.

2. Οι άνδρεςθέλουν να αλλάζουν συχνότερα ερωτική σύντροφο

Τα στατιστικάδείχνουν ότι κατά μέσο όρο οι άνδρες επιθυμούν να αλλάζουν συχνότερα ερωτικήσύντροφο σε σύγκριση με τις γυναίκες. Η «παγίδα» όμως στην ερμηνεία τωναποτελεσμάτων είναι οι άνδρες που βρίσκονται στην κορυφή της λίστας. Εάν οιερευνητές ρωτούσαν 10 άνδρες πόσες ερωτικές συντρόφους επιθυμούσαν και οι εννέααπαντούσαν «μία» ενώ ο ένας απαντούσε «είκοσι» ο μέσος όρος των απαντήσεων θαήταν 2,9. Οι «τυπικές» απαντήσεις των περισσότερων ερευνών επί του θέματοςδείχνουν ότι τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες δίνουν συνήθως την ίδιααπάντηση, δηλαδή ότι επιθυμούν ένα και μοναδικό σύντροφο στη ζωή τους.

3. Οι άνδρεςθέλουν εμφανίσιμες γυναίκες και οι γυναίκες θέλουν άνδρες με κύρος

Μελέτη πουπραγματοποιήθηκε σε φοιτητές κολλεγίου δείχνει ότι οι άνδρες πράγματι επιζητούντην καλή εμφάνιση και οι γυναίκες την κοινωνική θέση. Ωστόσο, σε πραγματικές συνθήκεςοι δοκιμές αποδεικνύουν ότι η εμφάνιση και το κύρος είναι εξίσου σημαντικοίπαράγοντες και για τα δύο φύλα. Αυτό δείχνει σχετική έρευνα που δημοσιεύεται στοεπιστημονικό περιοδικό Journal of Personality and Social Psychology.

4. Οι γυναίκεςέχουν πιο σπάνια οργασμό

Μελέτη πουπραγματοποιήθηκε το 2009 έδειξε ότι οι διαφορές στη συχνότητα είναι εμφανείς μόνοστην περίπτωση του περιστασιακού σεξ. Αντιθέτως, τα ποσοστά και για τα δύο φύλαστις μόνιμες σχέσεις αγγίζουν το 79%.

5. Οι άνδρεςεπιζητούν το περιστασιακό σεξ περισσότερο από τις γυναίκες

Μελέτες δείχνουνότι η στάση των δύο φύλων απέναντι στο περιστασιακό σεξ επηρεάζεται από τακοινωνικά πρότυπα και τις προκαταλήψεις. Ιδιαίτερα για τις γυναίκες, σημαντικόρόλο παίζει ο παράγοντας της οικειότητας και της προοπτικής για καλό σεξ. Όταν αποκλειστούναυτοί οι παράγοντες, τα δύο φύλα έχουν ίσες πιθανότητες να συναινέσουν σε μιαεφήμερη σχέση.


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ