ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ

Πώς τα κινητά τηλέφωνα επηρεάζουν την ποιότητα του σπέρματος

Μιχάλης Θερμόπουλος

Σε παγκόσμιο επίπεδο ο αριθμός ανδρικών σπερματοζωαρίων έχει μειωθεί κατά πάνω από 50% τις τελευταίες πέντε δεκαετίες.

Πώς τα κινητά τηλέφωνα επηρεάζουν την ποιότητα του σπέρματος
Bigstock

Οι επιστήμονες αναζητούν τις πιθανές αιτίες στην ρύπανση, τα PFAS στα πλαστικά, την παχυσαρκία και την χρήση κινητών τηλεφώνων.

Επίσης, παράγοντες του τρόπου ζωής, όπως η καθιστική ζωή, η κακή διατροφή, η κατανάλωση αλκοόλ και το κάπνισμα, μαζί με την έκθεση σε φυτοφάρμακα, πιστεύεται ότι συμβάλλουν σε αυτήν την μείωση.

Ωστόσο, ένας άλλος ύποπτος παράγοντας είναι η ακτινοβολία, ιδιαίτερα από τα κινητά τηλέφωνα. Μια μελέτη του 2023 εξέτασε 2.523 Ελβετούς άνδρες ηλικίας 18 έως 22 ετών για να διερευνήσει περαιτέρω αυτήν τη συσχέτιση.

Σύνδεση μεταξύ της χρήσης κινητού τηλεφώνου και της ποιότητας του σπέρματος

Μετά τη διεξαγωγή εθνικής τους μελέτης το 2019 σχετικά με την ποιότητα του σπέρματος μεταξύ νεαρών Ελβετών ανδρών, ερευνητές από το πανεπιστήμιο της Γενεύης (UNIGE) δημοσίευσαν την μεγαλύτερη σύγχρονη μελέτη τους για το θέμα. Η μελέτη ανέλυσε δεδομένα από 2.886 Ελβετούς άνδρες ηλικίας 18 έως 22 ετών, που συγκεντρώθηκαν μεταξύ 2005 και 2018 σε έξι στρατιωτικά κέντρα στρατολόγησης, εστιάζοντας στη σχέση μεταξύ των παραμέτρων του σπέρματος και των συνηθειών χρήσης κινητού τηλεφώνου.

Σύμφωνα με τον Serge Nef, καθηγητή στο UNIGE, οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν λεπτομερή ερωτηματολόγια σχετικά με τις συνήθειες του τρόπου ζωής τους, την κατάσταση της υγείας τους, τη συχνότητα χρήσης του τηλεφώνου και την τοποθέτηση του τηλεφώνου όταν δεν το χρησιμοποιούν.

Τα ευρήματα αποκάλυψαν μια σχέση μεταξύ της συχνής χρήσης τηλεφώνου και της μειωμένης συγκέντρωσης σπέρματος, με όσους χρησιμοποιούν το τηλέφωνό τους πάνω από 20 φορές την ημέρα να παρουσιάζουν μείωση 21% στη συγκέντρωση σπέρματος σε σύγκριση με όσους το χρησιμοποιούν κάτω από 1 φορά την ημέρα.

Αυτή η αντίστροφη συσχέτιση ήταν πιο έντονη σε προηγούμενες περιόδους μελέτης (2005-2007), με την μείωση στην πάροδο του χρόνου (2008-2011 και 2012-2018) να ακολουθεί τις εκάστοτε τεχνολογικές εξελίξεις από το 2G στο 3G και το 4G, οι οποίες μείωσαν την ισχύ μετάδοσης των κεραιών των κινητών τηλεφώνων, όπως εξηγεί ο Martin Roosli του ελβετικού TPH.

Η Rita Rahban, ανώτερη ερευνήτρια στο UNIGE, τόνισε τους περιορισμούς των προηγούμενων μελετών, τονίζοντας τη σημασία της εξέτασης των πληροφοριών για τον τρόπο ζωής και την αποφυγή μεροληπτικής συγκέντρωσης δεδομένων.

Η μελέτη διερεύνησε επίσης τον αντίκτυπο της τοποθέτησης τηλεφώνου (δηλαδή το πού ακριβώς το κρατούν οι άντρες όταν δεν το χρησιμοποιούν) ως προς τις παραμέτρους του σπέρματος, υποδηλώνοντας ότι δεν υπάρχει σημαντική συσχέτιση. Ωστόσο, λόγω περιορισμένου αριθμού συμμετεχόντων που ανέφεραν ότι δεν κρατούσαν τα τηλέφωνά τους κοντά στο σώμα τους, τα οριστικά συμπεράσματα ήταν ασαφή.

Man-Smartphone

Πώς τα κινητά τηλέφωνα επηρεάζουν την ποιότητα του σπέρματος

Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα που εκπέμπονται από συσκευές όπως τα κινητά τηλέφωνα μπορούν να απορροφηθούν από κοντινούς ιστούς, διαταράσσοντας πιθανώς τον φυσικό κύκλο ανάπτυξης των σπερματοζωαρίων και αυξάνοντας την καταστροφή του σπέρματος. Αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει τη γονιμότητα, μειώνοντας τον αριθμό υγιών σπερματοζωαρίων. Ωστόσο, οι υπάρχουσες μελέτες παρέχουν αντικρουόμενα στοιχεία επί του θέματος.

Ορισμένες μελέτες που πραγματοποιήθηκαν σε ζώα ή σε ανθρώπινο σπέρμα σε εργαστηριακά περιβάλλοντα υποδηλώνουν ότι τα ραδιοκύματα μπορεί να παρεμβαίνουν στη δημιουργία σπέρματος, να αυξάνουν τα ποσοστά θανάτων σπέρματος και να προκαλέσουν αλλαγές στους όρχεις. Εντούτοις, άλλες μελέτες δεν βρίσκουν πειστικά στοιχεία, καθώς τα ζωικά μοντέλα μπορεί να μην αντικατοπτρίζουν τέλεια την ανθρώπινη φυσιολογία.

Έρευνα για ανθρώπινο σπέρμα που εκτίθεται σε ραδιοκύματα σε εργαστηριακές συνθήκες δείχνει αυξημένη βλάβη στο DNA και μειωμένη κινητικότητα, αλλά η σχέση αυτών των ευρημάτων με τη χρήση του τηλεφώνου στην πραγματική ζωή είναι αβέβαιη.

Επιπλέον, το χαμηλό ποσοστό συμμετοχής και η πιθανή μεροληψία αυτο-επιλογής στην μελέτη, μαζί με αβεβαιότητες σχετικά με τη γενίκευση των αποτελεσμάτων σε άλλες περιοχές του κόσμου, καθώς και την αξιοπιστία των αυτο-αναφερόμενων δεδομένων, θέτουν σημαντικούς περιορισμούς στην μελέτη: δείχνουν απλή συσχέτιση και όχι αιτιότητα μεταξύ χρήσης κινητού τηλεφώνου και ποιότητας σπέρματος.

Η ελβετική μελέτη για την ποιότητα του σπέρματος συμβάλλει σημαντικά στην κατανόηση της ανδρικής αναπαραγωγικής υγείας παγκοσμίως. Αλλά απαιτείται περαιτέρω έρευνα για να αποκαλυφθούν οι συγκεκριμένοι μηχανισμοί που συνδέουν τη χρήση κινητών τηλεφώνων με την ποιότητα του σπέρματος πριν βγουν οριστικά συμπεράσματα.

Πηγές: zmescience.com, sciencetimes.com