ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΟΙΑ

Η γυμναστική επιβραδύνει την άνοια

Τη μνήμη, την προσοχή, τη σκέψη, αλλά και την ικανότηταδιεκπεραίωσης των καθημερινών δραστηριοτήτων βελτιώνουν οι πάσχοντες από άνοιαπου γυμνάζονται συστηματικά,…