ΥΓΕΙΑ Α-Ω

Άνοια: 8 συνήθειες για να μειώσετε τον κίνδυνο (εικόνες)

Άνοια: 8 συνήθειες για να μειώσετε τον κίνδυνο (εικόνες)

Άνοια είναι η προοδευτική και μη αναστρέψιμη εξασθένηση της νοητικής λειτουργίας, η οποία χαρακτηρίζεται από αδυναμία της μνήμης και συχνά ελλείμματα στον συλλογισμό, την κρίση, την ταξινόμηση, την αντίληψη, τη μάθηση, την εκτέλεση εργασιών και την επικοινωνία.

Η άνοια σε ένα μεγάλο βαθμό και όχι αποκλειστικά, αποτελεί πάθηση των ηλικιωμένων ατόμων, με τις γυναίκες να κινδυνεύουν περισσότερο, συγκριτικά με τους άνδρες.

Δείτε στη gallery που ακολουθεί 8 καθημερινές συνήθειες που μειώνουν τον κίνδυνο άνοιας.

Πηγή: Reader’s Digest

BEST OF NETWORK