ΓΕΛΙΟ

Γνωρίστε τα 5 «φυσικά ναρκωτικά»

Οι ψυχοδραστικές ουσίες επιδρούν στον εγκέφαλο με τρόπο εντυπωσιακό, διεγείροντας τους νευροδιαβιβαστές και επιφέροντας πολλές φορές ανεξέλεγκτες αντιδράσεις.

Γελάστε αλλά με... μέτρο!

Μπορεί να θεωρούμε ότι το γέλιο αποτελεί το καλύτεροφάρμακο, ωστόσο Βρετανοί ερευνητές προειδοποιούν ότι σε κάποιες περιπτώσεις δενκάνει τόσο καλό…