ΚΙΡΣΟΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Κιρσοί και θεραπεία με Laser

Οι κιρσοί αποτελούν μία από τις πιο συνηθισμένες παθήσεις του ενήλικου πληθυσμού. Παρότι οι διάφοροι τρόποι αντιμετώπισής τους έχουν εξελιχθεί…