ΚΩΜΑ

Ξύπνησαν 15 ασθενείς από κώμα ετών!

Χρησιμοποιώντας χαμηλής εντάσεως ρεύμα, επιστήμονες από το Βέλγιοκατόρθωσαν να αφυπνίσουν προσωρινά 15 ασθενείς από το κώμα στο οποίο βρίσκοντανεπί εβδομάδες…