ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

Μακρά Covid: Οι επιπτώσεις στα νεφρά

Τα παρατεταμένα για καιρό συμπτώματα της λεγόμενης «μακράς Covid-19», που επιμένουν για μήνες μετά την αρχική λοίμωξη, συνδέονται με αυξημένο…