ΥΓΕΙΑ

Λευκωματουρία: Οι επικίνδυνες τιμές για την εξέλιξη της νεφρικής νόσου σε νεφρική ανεπάρκεια

Σινάνη Αικατερίνη

Mελέτη σε ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο (ΧΝΝ) διαπίστωσε σημαντική αύξηση του κινδύνου για εξέλιξη της νόσου και νεφρική ανεπάρκεια, καθώς αυξάνεται η λευκωματουρία (πρωτεΐνη στα ούρα), ακόμη και σε επίπεδα κάτω των 30 mg/g.

Λευκωματουρία: Οι επικίνδυνες τιμές για την εξέλιξη της νεφρικής νόσου σε νεφρική ανεπάρκεια

Η αλβουμινουρία ή λευκωματουρία είναι η αυξημένη ποσότητα αλβουμίνης (μίας ειδικής πρωτεΐνης) στα ούρα, δηλαδή >30 mg αλβουμίνης σε συλλογή ούρων 24ώρου ή >30 mg/gr αλβουμίνης/κρεατινίνης σε πρωινό δείγμα ούρων.

Τα ευρήματα εγείρουν ερωτήματα σχετικά με τον καλύτερο χρόνο έναρξης της θεραπείας για τη μείωση της πρωτεΐνης στα ούρα και κατά πόσον η περαιτέρω μείωση των επιπέδων λευκωματίνης θα μπορούσε να βελτιώσει τις τιμές και την πορεία της υγείας σε άτομα με χρόνια νεφρική νόσο που έχουν ήδη σχετικά χαμηλά επίπεδα λευκωματίνης στα ούρα τους.

Η αλβουμινουρία αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου για την εξέλιξη της χρόνιας νεφρικής νόσου, ιδίως όταν κατηγοριοποιείται ως μέτρια (30 έως 300 mg/g) ή σοβαρή (>300 mg/g). Υπάρχουν όμως περιορισμένα δεδομένα σχετικά με την προγνωστική αξία της λευκωματουρίας εντός του φυσιολογικού εύρους τιμών.

Ερευνητές στην Ιατρική Σχολή Chobanian & Avedisian του Πανεπιστημίου της Βοστώνης μελέτησαν 1.629 συμμετέχοντες στη μελέτη CRIC (Κοόρτη Χρόνιας Νεφρικής Ανεπάρκειας) για να εκτιμήσουν την αύξηση της αθροιστικής επίπτωσης της εξέλιξης της χρόνιας νεφρικής νόσου με μεγαλύτερα αρχικά επίπεδα λευκωματουρίας στα άτομα με χρόνια νεφρική νόσο που είχαν φυσιολογικά επίπεδα κρεατινίνης (<30 mg/g).

Τα επίπεδα λευκωματίνης και κρεατινίνης σε δείγματα ούρων χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό της αναλογίας λευκωματίνης προς κρεατινίνη ούρων (UACR), ενός σημαντικού δείκτη της υγείας των νεφρών.

Στη συνέχεια οι συγγραφείς εξέτασαν πώς αυτός ο δείκτης, μαζί με άλλους παράγοντες, σχετιζόταν με την εξέλιξη της χρόνιας νεφρικής νόσους σε διάστημα 10 ετών, λαμβάνοντας υπόψη πιθανούς παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα αποτελέσματα.

Τα δεδομένα έδειξαν ότι οι συμμετέχοντες που είχαν υψηλότερα επίπεδα αλβουμίνης στα ούρα τους είχαν περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν επιδείνωση της νεφρικής νόσου ή νεφρική ανεπάρκεια.

Συγκεκριμένα, οι 10ετείς διαφορές απόλυτου κινδύνου μεταξύ των ατόμων με αναλογία λευκωματίνης προς κρεατινίνη ούρων 15 mg/g ή περισσότερο σε σύγκριση με τα άτομα με αναλογία λευκωματίνης προς κρεατινίνη ούρων 5 έως λιγότερο από 15 mg/g και 0 έως λιγότερο από 5 mg/g, ήταν 7,9% και 10,7% υψηλότερες για την εξέλιξη της χρόνιας νεφρική νόσου και 5,1% και 6,3% για νεφρική ανεπάρκεια, αντίστοιχα.

Τα ευρήματα παρέμειναν ισχυρά όταν συγκρίθηκαν τα άτομα με αναλογία λευκωματίνης προς κρεατινίνη ούρων 10 mg/g ή περισσότερο έναντι εκείνων με αναλογία λευκωματίνης προς κρεατινίνη ούρων μικρότερες από 10 mg/g.

Ίσχυαν επίσης, ακόμη και όταν συνυπολογίστηκαν άλλες παράμετροι, συμπεριλαμβανομένης της αρχικής λειτουργίας των νεφρών.

Τα ευρήματα δημοσιεύονται στο επιστημονικό περιοδικό Annals of Internal Medicine.