ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΡΡΕ

Όμιλος Κορρέ: αποτελέσματα εξαμήνου

Aύξηση του μεριδίου αγοράς, αύξηση των ενοποιημένων πωλήσεων, θετικές ταμειακές ροές και γενικότερη ενδυνάμωση της παρουσίας του στις διεθνείς αγορές…