ΟΡΘΟΒΙΟΤΙΚΗ

Η φλεγμονή που λέγεται γήρας

Όταν δύο ειδικοί παθολόγοι ασχολούνται με επιτυχία με όλο το φάσμα της Προληπτικής και Αναγεννητικής Ιατρικής αλλά και της Γεροντολογίας,…