ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Το παράδοξο των φυσικοθεραπευτών: Ο κλάδος προσφέρει υπηρεσίες για 12 μήνες και πληρώνεται για 8

Διευκρινίσεις αναφορικά με την αποζημίωση της φυσικοθεραπευτικής συνεδρίας και την οικονομική βιωσιμότητα των φυσικοθεραπευτών, δίνει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών.