ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ

Ένα τρίτο των δαπανών Υγείας βγαίνει απευθείας από την τσέπη μας

Τουλάχιστον 34% των συνολικών δαπανών Υγείας της χώρας πληρώνουν οι Έλληνες κατευθείαν από την τσέπη τους.

Ένα τρίτο των δαπανών Υγείας βγαίνει απευθείας από την τσέπη μας

Αυτό προκύπτει από την τελευταία έκθεση του ΟΟΣΑ για την Υγεία, η οποία διαπιστώνει πως η Ελλάδα είναι ανάμεσα στις 5 ευρωπαϊκές χώρες όπου τα χρήματα που πληρώνουν οι πολίτες αντιστοιχούν σε τόσο μεγάλο ποσοστό των συνολικών δαπανών.

Κατά μέσο όρο στην Ευρώπη των 28, οι πληρωμές υγείας που προέρχονται απευθείας από την τσέπη των πολιτών, είναι 18,2%.

Η έκθεση του ΟΟΣΑ υπολογίζει πως στην Ελλάδα η κατά κεφαλή δαπάνη Υγείας είναι 1678 ευρώ. Επομένως, κάθε κάτοικος αυτής της χώρας πληρώνει από την τσέπη του 576 ευρώ για την περίθαλψη. Το ποσό ανεβαίνει αν υπολογιστούν και οι ασφαλιστικές εισφορές που διοχετεύονται στον κλάδο υγείας.

Εκτός των ιδιωτικών πληρωμών, στο σύνολο των δαπανών, 30% καλύπτεται από την υποχρεωτική ασφάλιση, 31% από κυβερνητικούς πόρους και το υπόλοιπο από άλλες πηγές.

graph1

Στη Δανία και τη Σουηδία, 84% των δαπανών καλύπτονται απευθείας από το κράτος, ενώ οι ιδιωτικές πληρωμές σε Ολλανδία και Λουξεμβούργο δεν ξεπερνούν το 11%. Στις χώρες αυτές, όπως και στη Γερμανία και τη Γαλλία, το κράτος συμβάλλει κατά πολύ μικρό ποσοστό (από 5% ως 7%) στις δαπάνες Υγείας. Ωστόσο, το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος των δαπανών καλύπτεται από το ασφαλιστικό σύστημα.

Την ίδια ώρα, στην Ευρώπη των 28, η ιδιωτική ασφάλιση (εθελοντική, όπως ονομάζεται στην έκθεση) καλύπτει το 41% των δαπανών υγείας, ενώ στην Ελλάδα είναι σχεδόν ανύπαρκτη.

graph2

Σύμφωνα με την έκθεση, στην Ελλάδα οι δαπάνες Υγείας αντιστοιχούν στο 8,4% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ). Η διαφορά από τον ευρωπαϊκό μέσο είναι περίπου μια ποσοστιαία μονάδα (9,6%) ενώ σε απόλυτους αριθμούς, στην Ελλάδα η κατά κεφαλή δαπάνη είναι 1678 ευρώ και στην Ευρώπη 2773. Αν, δε, υπολογίσει κανείς ότι το ελληνικό ΑΕΠ έχει μειωθεί στα χρόνια της ύφεσης κατά περίπου 25%, είναι σαφές ότι οι πραγματικές δαπάνες Υγείας έχουν μειωθεί σημαντικά.

graph3

Διαβάστε επίσης:

Ακριβή η «δωρεάν» Υγεία για τα ελληνικά νοικοκυριά

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ