ΣΠΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

Με υπ. απόφαση η αναγνώριση & αξιολόγηση εξειδικευμένων Κέντρων Σπανίων Νοσημάτων

Απόφαση που αφορά στον «Καθορισμό μέτρων εκπλήρωσης κριτηρίων αναγνώρισης Κέντρων Εμπειρογνωμοσύνης και Εξειδικευμένων Διαγνωστικών Εργαστηρίων σπανίων και πολύπλοκων νοσημάτων, συστήματος…