ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ

Σε νοσοκομεία, 526 πρώην σχολικοί φύλακες

Την οριστική ανακοίνωση επανατοποθέτησης συνολικά 526 πρώην σχολικών φυλάκων (τρίτεκνων και μονογονεϊκών οικογενειών), που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα διαθεσιμότητας υπέγραψε…