ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Figure1: Το Instagram των γιατρών

Η εφαρμογή Figure1 επιτρέπει στους γιατρούς να ανταλλάσσουν φωτογραφικό υλικό ώστε να ενημερώνονται για σπάνιες παθήσεις.