ΤΡΑΥΜΑ

Η μυρωδιά που γιατρεύει τις πληγές!

Τα κύτταρα του δέρματός μας διαθέτουν οσφρητικούς υποδοχείς. Όταν αυτοί εκτίθενται σε μια συγκεκριμένη μυρωδιά, οι επακόλουθες αλλαγές που παρατηρούνται…

Η ανάμνηση του στρες σε μία εικόνα

Για πρώτη φορά στα χρονικά, οι επιστήμονες κατάφεραν να αποτυπώσουν πώς εκδηλώνεται στον εγκέφαλο η ανάμνηση ενός τραυματικού γεγονότος που…