ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Έρευνα του Χάρβαρντ δείχνει πως τα παιδιά που έχουν θηλάσει είναι πιο έξυπνα

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη, ο θηλασμός έως και το πρώτο έτος της ζωής ενόςμωρού συμβάλλει στην υγιή ανάπτυξη του εγκεφάλου.

Η μελέτη διεξήχθη από ερευνητές στην Ιατρική Σχολήτου Χάρβαρντ και συμμετείχαν 1.312 γυναίκες. Οι ερευνητές αξιολόγησαν τα μωράπου θήλασαν στους 6 και στους 12 μήνες, ενώ παρακολούθησαν την πορεία τηςμητέρας και του παιδιού για επτά έτη.

Έρευνα του Χάρβαρντ δείχνει πως τα παιδιά που έχουν θηλάσει είναι πιο έξυπνα

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη, ο θηλασμός έως και το πρώτο έτος της ζωής ενόςμωρού συμβάλλει στην υγιή ανάπτυξη του εγκεφάλου.

Η μελέτη διεξήχθη από ερευνητές στην Ιατρική Σχολήτου Χάρβαρντ και συμμετείχαν 1.312 γυναίκες. Οι ερευνητές αξιολόγησαν τα μωράπου θήλασαν στους 6 και στους 12 μήνες, ενώ παρακολούθησαν την πορεία τηςμητέρας και του παιδιού για επτά έτη.

Για κάθε επιπλέον μήνα που το μωρό θήλασε, ηλεκτική ικανότητά του ήταν βελτιωμένη στην ηλικία των 3 ετών, ενώ ο δείκτηςνοημοσύνης ήταν υψηλότερος στην ηλικία των 7 ετών. Οι ερευνητές έλαβαν υπ’ όψινπαράγοντες όπως ο δείκτης νοημοσύνης της μητέρας και η απασχόληση της μητέρας,το περιβάλλον στο σπίτι και η περίθαλψη του παιδιού.

Μία από τις θεωρίες που εξηγούν το συσχετισμό τουθηλασμού με τη βελτιωμένη γνωστική ανάπτυξη είναι τα θρεπτικά συστατικά πουπεριέχει το μητρικό γάλα, τα οποία ωφελούν την ανάπτυξη του εγκεφάλου τουμωρού. Τα ευρήματα της μελέτης υποστηρίζουν το θηλασμό έως και 1 έτος μετά τηγέννηση του μωρού, παροτρύνοντας τις μητέρες να υιοθετήσουν αυτήν την πρακτική.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ