ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επέμβαση καταρράκτη και μυωπίας με laser

Στην Αθήνα με διεθνή συμμετοχή, πραγματοποιήθηκε η  Διεθνής Οφθαλμολογική Επιστημονική Ημερίδα, με θέμα «Τρισδιάστατη (3D) αναπαραγωγή επεμβάσεων καταρράκτη και μυωπίας μόνο με laser (χωρίς νυστέρι), τεχνικές διασύνδεσης κολλαγόνου και νέες απεικονιστικές μέθοδοι στην Οφθαλμολογία».
Επέμβαση καταρράκτη και μυωπίας με laser

Ένα σημαντικόεπιστημονικό γεγονός, συγκεκριμένα η Διεθνής Οφθαλμολογική ΕπιστημονικήΗμερίδα, με θέμα «Τρισδιάστατη (3D) αναπαραγωγή επεμβάσεων καταρράκτη και μυωπίας μόνο με laser (χωρίς νυστέρι), τεχνικές διασύνδεσης κολλαγόνου και νέες απεικονιστικέςμέθοδοι στην Οφθαλμολογία», πραγματοποιήθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα.

ΤηνΗμερίδα αυτή συνδιοργάνωσε το ΕλληνικόΚολλέγιο Οφθαλμολογίας μαζί με την ISRS/AAO (International Society of Refractive Surgery/American Academy of Ophthalmology) και πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις τουΟφθαλμολογικού Ινστιτούτου LaserVision.gr υπό τη διεύθυνση τουΚαθηγητή Οφθαλμολογίας ΑναστάσιουΚανελλόπουλου, Xειρουργού-Oφθαλμίατρου.

ΣτηνΗμερίδα συμμετείχαν 15 ομιλητές, Xειρουργοί-Oφθαλμίατροι, τόσο από τον Eλληνικό χώρο όσο και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, πολλέςχώρες της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής.

Μεταξύτων θεμάτων που συζητήθηκαν, ήταν ηεπέμβαση καταρράκτη, η οποία αποτελεί τηνπιο συχνή επέμβαση στον άνθρωπο. Στη χώρα μας πραγματοποιούνται 50.000-60.000 επεμβάσεις καταρράκτη το χρόνο με μεγάλη επιτυχία,τόσο σε δημόσια όσο και ιδιωτικά κέντρα.

Ηεπιστημονική ομάδα του κ. Κανελλόπουλου στην Αθήνα, έχει παρουσιάσει για πρώτηφορά το συνδυασμό femtosecond και nanosecond lasers για την επέμβαση τουκαταρράκτη, κάνοντας, με αυτόν τον τρόπο, μη απαραίτητη τη χρήση νυστεριού ήενέργειας με κλασικό υπέρηχο. Η προσέγγιση αυτή μειώνεισημαντικά την ενέργεια που απαιτεί η πλειοψηφία των επεμβάσεων καταρράκτη, μεαποτέλεσμα πιο ασφαλή μετεγχειρητική πορεία και μικρότερη καταπόνηση τωνευαίσθητων ιστών του ματιού.

Δεύτερον,η επιστημονική μας ομάδα ηγείται τα τελευταία 15 χρόνια παγκοσμίως στιςεξελίξεις της τεχνολογίας διασύνδεσης κολλαγόνου. Η διασύνδεση κολλαγόνου έχει φέρει, σε παγκόσμιοεπίπεδο, επανάσταση στην αντιμετώπιση του κερατόκωνου και της εκτασίας, μεαποτέλεσμα να μειώνει σημαντικά την πιθανότητα νεαρά άτομα με κερατόκωνο νααπαιτήσουν μεταμόσχευση κερατοειδή για την οπτική τους αποκατάσταση.

Η ομάδα,έχει εισάγει στην Κλινική Οφθαλμολογία πολλαπλές τεχνικές διασύνδεσηςκολλαγόνου, όπως η μεγαλύτερη ισχύς, τοΠρωτόκολλο της Αθήνας (αποτελεί συνδυασμό εξομάλυνσης της ανωμαλίας τουκερατόκωνου με laser και υψηλής ισχύοςδιασύνδεση κολλαγόνου), της LASIK Χtra, που είναι χρήσηδιασύνδεσης κολλαγόνου σαν μία επιπλέον σταθεροποίηση σε επεμβάσεις ρουτίνας LASIK για διόρθωση μυωπίας,υπερμετρωπίας ή/και αστιγματισμού. Μέσα από τη δεκαετή εμπειρία μας στη διασύνδεσηκολλαγόνου, αναγνωρίσαμε από πολύ νωρίς τις δυνατότητές του όχι μόνο για τησταθεροποίηση του κερατόκωνου, αλλά για όλες αυτές τις αυξανόμενες ενδείξεις.

Γιαπρώτη φορά παγκοσμίως στην Ημερίδα της 14ης Σεπτεμβρίου, παρουσιάστηκαναποτελέσματα διαθλαστικής αλλαγής του κερατοειδή, χωρίς να χρειαστεί νααφαιρεθεί κερατοειδικός ιστός, μόνο με διασύνδεση κολλαγόνου. Πρόκειται για μίακαινοτομία που προσελκύει παγκόσμιο ενδιαφέρον γι’ αυτό και στην Ημερίδα αυτήσυμμετείχαν, πέραν των πολλών Ελλήνων Οφθαλμιάτρων και ειδικευομένων στηνΟφθαλμολογία ιατρών, και πολλοί συνάδελφοι από το εξωτερικό.

Τέλος, στηνΗμερίδα σύμφωνα με τον κ. Κανελλόπουλο, παρουσιάστηκαν για πρώτη φοράκαινούριες απεικονιστικές και διαγνωστικές μέθοδοι στην Οφθαλμολογία, επίσηςμέσα από τρισδιάστατα κλινικά φροντιστήρια, όπως η καινούρια LED τοπογραφία, η οποίαεξελίσσεται επιστημονικά και τεχνικά από την επιστημονική μας ομάδα, εδώ στηνΑθήνα, αλλά και νέες μέθοδοι διάθλασης για περαιτέρω εξερεύνηση της ικανότηταςκαλής όρασης και πώς αυτή μπορεί να επηρεαστεί από επεμβάσεις καταρράκτη ή/καιμυωπίας με laser.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ