ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Το ΕΣΠΑ «οξυγόνο» για την χώρα: Επιστολή στον πρωθυπουργό

Το ΕΣΠΑ «οξυγόνο» για την χώρα: Επιστολή στον πρωθυπουργό

Μία ενδιαφέρουσα και επίκαιρη πρόταση για τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η χώρα μας σε θέματα έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας στην διαχείριση του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020, απευθύνει με επιστολή του προς τον πρωθυπουργό κ. Αντώνη Σαμαρά και τους υπουργούς Οικονομικών και Ανάπτυξης κ.κ. Γ. Στουρνάρα και Κ. Χατζηδάκη, ο καθηγητής Χημείας και αντιπρόεδρος του ΔΣ του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών κ. Γιάννης Ματσούκας.

Το ΕΣΠΑ, σύμφωνα με τον καθηγητή, αποτελεί την μοναδική ευκαιρία να εξέλθει η χώρα μας από την παρατεταμένη ύφεση και να θέσει τα θεμέλια μιας υγιούς οικονομίας.

Μία ενδιαφέρουσα και επίκαιρη πρόταση για τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η χώρα μας σε θέματα έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας στην διαχείριση του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020, απευθύνει με επιστολή του προς τον πρωθυπουργό κ. Αντώνη Σαμαρά και τους υπουργούς Οικονομικών και Ανάπτυξης κ.κ. Γ. Στουρνάρα και Κ. Χατζηδάκη, ο καθηγητής Χημείας και αντιπρόεδρος του ΔΣ του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών κ. Γιάννης Ματσούκας.

Το ΕΣΠΑ, σύμφωνα με τον καθηγητή, αποτελεί την μοναδική ευκαιρία να εξέλθει η χώρα μας από την παρατεταμένη ύφεση και να θέσει τα θεμέλια μιας υγιούς οικονομίας.


Στην επιστολή του ο κ. Ματσούκας, τονίζει ότι στην χώρα μας υπάρχει η καινοτομία, η Αριστεία υπάρχει το Ανθρώπινο Δυναμικό στα Πανεπιστήμια, στα Ερευνητικά Ιδρύματα και στις Ελληνικές Επιχειρήσεις, στοιχεία, τα οποία πρέπει να αξιοποιηθούν.  Ωστόσο, απαραίτητη προϋπόθεση για τη σωστή διαχείριση και αξιοποίηση του Προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020 είναι ο ανθρώπινος παράγοντας, σημειώνει, οποίος πρέπει να διακρίνεται από Ήθος, Διαφάνεια, Εξωστρέφεια, Εξειδίκευση, Τεχνογνωσία και Όραμα.

Ο καθηγητής προτείνει ακόμη, την δημιουργία ενός Εθνικού Παρατηρητηρίου Καινοτομίας αλλά και ενός Εθνικού Συμβουλίου Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας το οποίο θα αξιολογεί τις υπό υποβολή προτάσεις στο ΕΣΠΑ, προτάσεις που θα χαρακτηρίζονται από Αριστεία, Πρωτοπορία, Καινοτομία και προοπτική Ανταγωνιστικού Προϊόντος.

 

Το πλήρες κείμενο της επιστολής του έχει ως εξής:

 

 «Με αφορμή δημοσιεύματα για τις συζητήσεις στο Υπουργείο Οικονομικών και στο Υπουργείο Ανάπτυξης, σχετικά με τη διαχείριση των 16 δις € του Κοινοτικού Προγράμματος ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014 -2020, θα ήθελα να σας μεταφέρω κάποιες σκέψεις και προτάσεις. Στα Υπουργεία συζητείται η πρόθεση της Ε.Ε. όπως η διαχείριση του ΕΣΠΑ στην Ελλάδα να γίνεται από Ευρωπαϊκή Αναπτυξιακή Τράπεζα, με γνωμοδοτικό όργανο το ΣΕΒ.

 

Αρκετά από τα χρήματα του ΕΣΠΑ προορίζονται και πρέπει να επενδυθούν στην Καινοτομία και στην Ανάπτυξη της Χώρας, με νέα Προϊόντα, Υπηρεσίες και Ανταγωνιστικότητα, προκειμένου να φέρουν Πλούτο και Ανάπτυξη στη Χώρα. Η μέχρι τώρα διαχείριση Έργων ΕΣΠΑ από τις Περιφέρειες δεν απέδωσε τα αναμενόμενα αποτελέσματα σε δράσεις ΕΤΑΚ (Έρευνα- Τεχνολογική Ανάπτυξη- Καινοτομία), καθώς τα κονδύλια που προορίζονταν για αυτό το σκοπό διοχετεύονταν συνήθως σε δράσεις που λίγη σχέση είχαν με την Καινοτομία και την Παραγωγικότητα.

 

Η πρόταση για την Διαχείριση και την Εποπτεία από μία Αναπτυξιακή Ευρωπαϊκή Τράπεζα με γνωμοδοτικό ρόλο του ΣΕΒ – η οποία έγινε στην βάση της διασφάλισης της αξιοποίησης των πόρων της Ε.Ε. για Καινοτομία και Παραγωγικότητα – παρουσιάζει μια καινούργια μη δοκιμασμένη συνταγή η οποία υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις θα μπορούσε να είναι ενδιαφέρουσα:

 

-   Η εποπτεύουσα αρχή θα πρέπει να είναι η ΓΓΕΤ με γνωμοδοτικό όργανο, πέραν του ΣΕΒ που προτείνεται, και ένα Όργανο αντίστοιχο του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΣΕΤ), που θα περιλαμβάνει διακεκριμένους Έλληνες του Εξωτερικού και του Εσωτερικού με διεθνείς διακρίσεις στην Καινοτομία και στην Επιχειρηματικότητα. Το Όργανο αυτό θα μπορούσε να ονομάζεται Εθνικό Συμβούλιο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΚΕ) και να αξιολογεί σε συνεργασία με το ΕΣΕΤ, υπό την εποπτεία της ΓΓΕΤ, προτάσεις που χαρακτηρίζονται από Αριστεία, Πρωτοπορία, Καινοτομία και προοπτική Ανταγωνιστικού Προϊόντος.


-  Το ΕΣΕΤ και το αντίστοιχο ΕΣΚΕ θα πρέπει να έχουν έναν γνωμοδοτικό ρόλο προς την ΓΓΕΤ, η οποία θα εποπτεύει το συντονισμό της διαχείρισης των χρημάτων ΕΤΑΚ του ΕΣΠΑ προς δράσεις στις Περιφέρειες, οι οποίες να μπορούν να φέρουν Παραγωγικότητα και Ανάπτυξη στις επιμέρους περιοχές και στη Χώρα. Οι δράσεις αυτές μπορούν να προέρχονται από τον Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα, όπως Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Ιδρύματα και Καινοτόμες Επιχειρήσεις στις επιμέρους Περιφέρειες.


-   Η είσοδος του Ιδιωτικού Τομέα στη διαχείριση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ δεν θα πρέπει να είναι ταμπού. Οι τέσσερις Ελληνικές Συστημικές Τράπεζες που έχουν παραμείνει (και οι οποίες ελέγχονται σε μεγάλο βαθμό από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας) θα μπορούσαν δυνητικά να παίξουν ενεργό ρόλο στη διαχείριση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ της περιόδου 2014-2020. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί, παραδείγματος χάρη, με την ανάθεση σε Αναπτυξιακή Επενδυτική Τράπεζα του ομίλου τους της διαχείρισης των κονδυλίων του ΕΣΠΑ, και ιδιαίτερα εκείνων που έχουν να κάνουν με δράσεις ΕΤΑΚ, σε συνθήκες διαφάνειας και αξιοκρατικής αξιολόγησης που θα εγγυώνται το ΕΣΕΤ  και το ΕΣΚΕ. Αν μάλιστα πειστούν να ενεργοποιήσουν για αυτό το σκοπό και  εταιρείες (των ομίλων) που δραστηριοποιούνται στο χώρο του seed capital, venture capital, business angels, κ.α. τότε είναι πολύ πιθανό στη νέα περίοδο 2014-2020 οι δαπάνες για έρευνας και ανάπτυξης (και ιδιαίτερα οι ιδιωτικές επενδύσεις) να αρχίσουν να αυξάνονται ως ποσοστό του ΑΕΠ.


-  Περαιτέρω ενισχυτική των παραπάνω προσπαθειών, είναι και η πρόταση για τη δημιουργία ενός Εθνικού Παρατηρητηρίου Καινοτομίας, το οποίο, μεταξύ άλλων, θα μπορεί να μετρά και τις περιφερειακές επιδόσεις σε δράσεις ΕΤΑΚ ετησίως και να προτείνει τις αναγκαίες αναθεωρήσεις και παρεμβάσεις, κατά τα πρότυπα που έχει φτιάξει και ο ΣΕΒ το Παρατηρητήριο Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος (http://www.observatory.org.gr/).


-   Κάθε Περιφέρεια επίσης πρέπει να αναδείξει το καινοτομικό και ερευνητικό δυναμικό της και τα προϊόντα της με πρόταση για Στρατηγική Έξυπνης Ειδίκευσης, κάτι που έχει κάνει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με την πρόταση RIS3, όπου περιλαμβάνονται σημαντικές δράσεις και εν δυνάμει καινοτομικά προϊόντα, που μπορούν να φέρουν Πλούτο και Ανάπτυξη στην Περιφέρεια και την Χώρα.


-   Οι δράσεις που μπορούν να φέρουν Ανάπτυξη στη Χώρα, έχουν ήδη επιλεγεί από την Ε.Ε. και είναι "Καινοτόμα Φάρμακα - Εμβόλια", "Αεροναυτική – Περιβάλλον", "Βιομηχανίες Βιολογικής Δράσης – Τρόφιμα", "Κυψελίδες Καυσίμου και Υδρογόνου – Ενέργεια" και "Ηλεκτρονικές Εφαρμογές".


-   Απαραίτητη προϋπόθεση για τη σωστή διαχείριση και αξιοποίηση του Προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020 είναι ο ανθρώπινος παράγοντας, ο οποίος πρέπει να διακρίνεται από Ήθος, Διαφάνεια, Εξωστρέφεια, Εξειδίκευση, Τεχνογνωσία και Όραμα.

 

 


BEST OF NETWORK