ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ

Με 9,5 εκατ. ευρώ χρηματοδοτεί τον ΕΟΔΥ η Περιφέρεια Αττικής

H Περιφέρεια Αττικής χρηματοδοτεί τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) με 9,5 εκατ. ευρώ αξιοποιώντας τους πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020, για την προμήθεια βιοϊατρικού και λοιπού εξοπλισμού και την αναβάθμιση - ανάπτυξη νέων μονάδων εργαστηρίων ΚΕΔΥ, λόγω της πανδημίας COVID-19.

Με 9,5 εκατ. ευρώ χρηματοδοτεί τον ΕΟΔΥ η Περιφέρεια Αττικής

Στόχος είναι τα εργαστήρια να καταστούν ικανά να ανταποκριθούν στις τρέχουσες διαγνωστικές ανάγκες, αλλά και στην επιδημιολογική επιτήρηση μεταδοτικών και άλλων εξαιρετικά επικίνδυνων απειλών για τη δημόσια υγεία με πλήρη αξιοπιστία.

Η σχετική πρόσκληση προϋπολογισμού 9,5 εκατ. ευρώ περίπου συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) μέσω του Άξονα Προτεραιότητας 10 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020.

Η δράση αυτή έρχεται να προστεθεί σε μία σειρά πρωτοβουλιών της Περιφέρειας Αττικής για την αντιμετώπιση της πανδημίας και την ενίσχυση των δομών της Αττικής, όπως:

- Η ενίσχυση των μονάδων και φορέων υγείας του υπουργείου Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες της επιδημίας Covid-19, προϋπολογισμού 110 εκατ.ευρώ.

- Η ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Αττική, προϋπολογισμού 200 εκατ.ευρώ.

- Η προμήθεια περιπολικού σκάφους κατάλληλα διαμορφωμένου με υγειονομικό εξοπλισμό, προϋπολογισμού 600.000 ευρώ.

Ο περιφερειάρχης Γ. Πατούλης με αφορμή τη δράση επισήμανε: «Αξιοποιώντας πόρους του ΕΣΠΑ, προωθούμε δράσεις που θα ενισχύσουν καθοριστικά τις δημόσιες δομές, στηρίζουμε την επιχειρηματικότητα και συμβάλλουμε στην καλύτερη προάσπιση της δημόσιας υγείας. Θα συνεχίσουμε να συμβάλλουμε έμπρακτα στην εθνική μάχη για την αντιμετώπιση της πανδημίας, έχοντας ως απόλυτη προτεραιότητα την προστασία της ζωής των πολιτών».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ