ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Βλέποντας Χάρι Πότερ λύνουμε καθημερινά προβλήματα!

Η δημιουργικότηταέχει να κάνει με την κατάργηση των συμβατικών ιδεών και των ορίων. Ο ψυχολόγος EugeneSubbotsky θέλησε να μάθει εάν μια «επίσκεψη στη χώρα της φαντασίας» μπορεί νααπελευθερώσει το μυαλό και τη δημιουργική σκέψη και πραγματοποίησε έρευναπροκειμένου να το διαπιστώσει.
Βλέποντας Χάρι Πότερ λύνουμε καθημερινά προβλήματα!

Η δημιουργικότηταέχει να κάνει με την κατάργηση των συμβατικών ιδεών και των ορίων. Ο ψυχολόγος EugeneSubbotsky θέλησε να μάθει εάν μια «επίσκεψη στη χώρα της φαντασίας» μπορεί νααπελευθερώσει το μυαλό και τη δημιουργική σκέψη και πραγματοποίησε έρευναπροκειμένου να το διαπιστώσει.
Η σχετική μελέτηαναφέρει ότι «Η μαγεία παρέχει μη ρεαλιστικές, υπερφυσικές λύσεις σε ρεαλιστικάπροβλήματα. Βλέποντας λίγο Χάρι Πότερ πριν αποπειραθούμε να λύσουμε ένα σύνθετοπρόβλημα μπορούμε να απελευθερωθούμε από τα δεσμά της πραγματικότητας. Κάποιεςλύσεις που αρχικά μοιάζουν ανέφικτες μπορεί τελικά να αποδειχθούν εφικτές.»Ο Subbotsky καιοι συνάδελφοί του από το Πανεπιστήμιο Λάνκαστερ στο Ηνωμένο Βασίλειοπραγματοποίησαν πειραματικές δοκιμές σε παιδιά ηλικίας 4, 6 και 8 ετών. Αρχικά,τα παιδιά συμμετείχαν σε ένα τεστ σχετικά με τη Δημιουργική Σκέψη ως προς τηΔραστηριότητα και την Κίνηση ( τεστ TCAM ). Τα παιδιά 6 και 8 ετών συμμετείχαν επίσηςσε τεστ ζωγραφικής, στην οποία έπρεπε να σχεδιάσουν φανταστικά αντικείμενα –όπωςσπίτια, αυτοκίνητα και ζώα– και στη συνέχεια να αξιολογηθούν για τηδημιουργικότητά τους.Στο δεύτεροστάδιο, τα παιδιά παρακολούθησαν σύντομες ταινίες 15 λεπτών. Τα μισά παιδιάπαρακολούθησαν αποσπάσματα από την ταινία Ο Χάρι Πότερ και η Φιλοσοφική Λίθος ταοποία έδειχναν εικόνες από ζώα που μιλούν, μάγια, ιπτάμενες σκούπες και μαγικάραβδιά. Τα υπόλοιπα παιδιά παρακολούθησαν αποσπάσματα από την ίδια ταινία, ταοποία όμως δεν περιείχαν κανέναν στοιχείο μαγείας. Έπειτα, τα παιδιάπραγματοποίησαν κι άλλα τεστ TCAM και ζωγράφισαν ξανά.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι εικόνες μαγείαςσυνέβαλαν σημαντικά στη δημιουργική απόδοση των παιδιών.ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ