ΦΑΝΤΑΣΙΑ

Η προέλευση της φαντασίας

Η φαντασία είναιπιο σημαντική από τη γνώση. Η γνώση είναι περιορισμένη, ενώ η φαντασίαπεριβάλλει τον κόσμο. Αυτά είναι τα λόγια…