ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Τα άγνωστα οφέλη των video games

Τα ηλεκτρονικά παιχνίδιαείναι εξαιρετικά δημοφιλή και συναρπάζουν μικρούς και μεγάλους. Πολλοί υποστηρίζουνότι είναι χάσιμο χρόνου και προωθούν τη βία, όμως ερευνητές από το ΠανεπιστήμιοECU στην Αυστραλία υποστηρίζουν ότι μπορούν να ενισχύσουν τις κοινωνικές δεξιότητεςκαι τη μάθηση.

Τα άγνωστα οφέλη των video games

Τα ηλεκτρονικά παιχνίδιαείναι εξαιρετικά δημοφιλή και συναρπάζουν μικρούς και μεγάλους. Πολλοί υποστηρίζουνότι είναι χάσιμο χρόνου και προωθούν τη βία, όμως ερευνητές από το ΠανεπιστήμιοECU στην Αυστραλία υποστηρίζουν ότι μπορούν να ενισχύσουν τις κοινωνικές δεξιότητεςκαι τη μάθηση.

Φυσικά, το «κλειδί»βρίσκεται στην καταλληλότητα του παιχνιδιού ανάλογα με την ηλικία και τοπεριεχόμενο.

Ο καθηγητής ΜαρκΜακ Μάχον δηλώνει πως τα ηλεκτρονικά καλλιεργούν την κοινωνικότητα, όταν τοπαιχνίδι είναι ομαδικό. Τα περισσότερα παιχνίδια απαιτούν στρατηγική,διαχείριση σύνθετων προβλημάτων και ομαδικό πνεύμα.

Ακόμη, αυτά ταπαιχνίδια κρατούν το μυαλό και το πνεύμα σε εγρήγορση. Έρευνες δείχνουν ότιμπορούν επίσης να μειώσουν τα επίπεδα του στρες και να προωθήσουν τη μάθηση σε κάθεηλικία.

Οι χρήστες πρέπεινα διαχειριστούν μεγάλο όγκο πληροφοριών και συχνά χρειάζεται να αναζητήσουννέες γνώσεις και να καλλιεργήσουν χρήσιμες δεξιότητες.

Ιδιαίτερα για τα μικρά παιδιά όμως, οι ειδικοίσυνιστούν να υπάρχει επίβλεψη και καθοδήγηση των γονέων.