ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Τεστ ακοής θα δείχνει τις επιπτώσεις της δυνατής μουσικής

Βρετανοί επιστήμονεςζήτησαν από το κοινό να συμμετάσχει σε ένα διαδικτυακό τεστ, ώστε να ερευνήσουντον αντίκτυπο της σύγχρονης ζωής στην ακοή μας.

Τεστ ακοής θα δείχνει τις επιπτώσεις της δυνατής μουσικής

Βρετανοί επιστήμονεςζήτησαν από το κοινό να συμμετάσχει σε ένα διαδικτυακό τεστ, ώστε να ερευνήσουντον αντίκτυπο της σύγχρονης ζωής στην ακοή μας.

Περίπου ένας στουςέξι ενήλικες στο Ηνωμένο Βασίλειο αντιμετωπίζει μερική απώλεια ακοής και έωςτώρα δεν ήταν σαφές κατά πόσο η δυνατή μουσική συμβάλλει σε αυτό.

Οι ερευνητέςεπικεντρώθηκαν στο «μουσικό παρελθόν» των συμμετεχόντων ως παράγοντα κινδύνουγια τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Σύμφωνα με τονΠαγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η βασική αιτία μερικής απώλειας που μπορούμε νααποφύγουμε είναι ο δυνατός θόρυβος. Έτσι,οι ερευνητές από το Συμβούλιο Ιατρικών Ερευνών και το Εθνικό Ινστιτούτο Ερευνώνγια την Υγεία μελέτησαν κατά πόσο η δυνατή μουσική σχετίζεται άμεσα με ταπροβλήματα ακοής.

Για το σκοπόαυτό, σχεδιάστηκε ένα τεστ που απευθύνεται σε όλες τις ηλικιακές ομάδες καιζητά από τους συμμετέχοντες να δώσουν πληροφορίες για τις μουσικές τους συνήθειες,ενώ ταυτόχρονα ελέγχει την κατανόηση του προφορικού λόγου όταν υπάρχει θόρυβος.

Οι ερευνητέςευελπιστούν να διαπιστώσουν κατά πόσο οι επιδράσεις της δυνατής μουσικής είναιεμφανείς έπειτα από μεγάλο χρονικό διάστημα, ακόμη και σε άτομα που δενασχολούνται επαγγελματικά με τη μουσική.


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ