ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Τα συμπτώματα του εθισμού στο ίντερνετ είναι όμοια με του εθισμού στα ναρκωτικά

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι τα άτομα που χρησιμοποιούν σε υπερβολικό βαθμό το ίντερνετ εκδηλώνουν συμπτώματα όμοια με τα άτομα που υποκύπτουν στην κατάχρηση ουσιών.

Τα συμπτώματα του εθισμού στο ίντερνετ είναι όμοια με του εθισμού στα ναρκωτικά

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι τα άτομα που χρησιμοποιούν σευπερβολικό βαθμό το ίντερνετ εκδηλώνουν συμπτώματα όμοια με τα άτομα πουυποκύπτουν στην κατάχρηση ουσιών.


Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Μιζούρι, το Πανεπιστήμιο Dukeκαι το Ινστιτούτο Εγκεφαλικών Επιστημών Duke πραγματοποίησαν μελέτη στην οποίαανέλυσαν τη συχνότητα χρήσης του ίντερνετ σε 69 φοιτητές σε περίοδο δύο μηνών.


Οι φοιτητές απάντησαν σε είκοσι ερωτήσεις σχετικά με ταπροβλήματα που μπορεί να προκύψουν από την υπερβολική χρήση του ίντερνετ. Οι ερωτήσειςεστίαζαν σε χαρακτηριστικά εθισμού, όπως η απομόνωση, η εσωστρέφεια, η ανοχήκ.α.


Οι ερευνητές είχαν διαχωρίσει τις υποκατηγορίες χρήσης τουίντερνετ, περιλαμβάνοντας τα διαδικτυακά παιχνίδια, τα κοινωνικά δίκτυα και τοκατέβασμα αρχείων.


Οι φοιτητές που χρησιμοποιούσαν το ίντερνετ κυρίως γιακοινωνική δικτύωση είχαν χαμηλότερες βαθμολογίες, ενώ όσοι αφιέρωναν χρόνο στοδιαδίκτυο για παιχνίδια και περιήγηση είχαν υψηλότερες βαθμολογίες.


Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι τα διαδικτυακάπαιχνίδια σχετίζονται άμεσα με την εσωστρέφεια, την απώλεια ελέγχου και τοστερητικό σύνδρομο.


Οι πιο κοινωνικά απομονωμένοι φοιτητές φάνηκε να περνούνκατά 25% περισσότερο χρόνο χρησιμοποιώντας υπηρεσίες άμεσων μηνυμάτων, ενώ ταάτομα που εκδήλωναν συμπτώματα στέρησης ενδιαφέρονταν κατά 60% περισσότερο στηναναζήτηση και τη λήψη αρχείων.


Οι εγκεφαλικές απεικονίσεις έδειξαν ότι η υπερβολική χρήσητου ίντερνετ οδηγεί σε αλλαγές στη λειτουργία του εγκεφάλου όμοιες με αυτές πουπροκαλεί ο εθισμός στα ναρκωτικά. Οι αλλαγές αυτές αφορούν κυρίως στα κέντραανταμοιβής του εγκεφάλου.


Οι ερευνητές δηλώνουν πως οι αρνητικές συνέπειες τουίντερνετ μπορεί να είναι υποτιμημένες και πως πρέπει να πραγματοποιηθούν περαιτέρωμελέτες ώστε να επιβεβαιωθούν τα παραπάνω ευρήματα.