ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Βλάβες στο DNA προκαλεί το αλκοόλ σύμφωνα με νέα έρευνα

Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Nayarit στο Μεξικόπραγματοποίησαν μία πρωτότυπη έρευνα, προκειμένου να διαπιστώσουν τις επιπτώσειςτης κατανάλωσης αλκοόλ στους νέους που είναι υγιείς.
Βλάβες στο DNA προκαλεί το αλκοόλ σύμφωνα με νέα έρευνα

Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Nayarit στο Μεξικόπραγματοποίησαν μία πρωτότυπη έρευνα, προκειμένου να διαπιστώσουν τις επιπτώσειςτης κατανάλωσης αλκοόλ στους νέους που είναι υγιείς.

Οι μέχρι σήμερα μελέτες, εξέταζαν τις βλάβες που μπορεί ναπροκαλέσει η χρόνια κατάχρηση αλκοόλ.

Για τις ανάγκες της μελέτης, οι ερευνητές ανέλυσαν τοεπίπεδο των οξειδωτικών βλαβών που προκαλούνται από την κατανάλωση αλκοόλ σεδύο ομάδες ανθρώπων μεταξύ των ηλικιών 18 και 23.

-Οξειδωτική βλάβη ορίζεται η βλάβη σε πρωτεΐνες, στιςμεμβράνες και τα γονίδια του ατόμου.-

Κατά τη διάρκεια των πειραμάτων ζητήθηκε από τη μία ομάδα νακαταναλώνει 1,5 λίτρο αλκοόλ κάθε Σαββατοκύριακο, ενώ από τη δεύτερη να απέχειολοκληρωτικά.

Όπως προέκυψε από τα αποτελέσματα των εξετάσεων πουπραγματοποιήθηκαν στους εθελοντές, η ομάδα που κατανάλωνε αλκοόλ, παρουσίασε τηδιπλάσια οξειδωτική βλάβη σε μεμβράνες κυττάρων, όπως επίσης και σημαντικάμεγαλύτερες βλάβες στο DNA συγκριτικά με την ομάδα που απείχε.

Συγκεκριμένα, μόλις το 8 % των κυττάρων της ομάδας που δενέπινε είχε υποστεί βλάβη, έναντι ποσοστού 44% των κυττάρων των εθελοντών της άλληςομάδας.

Ωστόσο, σύμφωνα με τους ερευνητές απαιτούνται περαιτέρωμελέτες, για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων.